СБАЛ по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров“ ЕАД, гр. София

 1. Home
 2. »
 3. СБАЛ по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров“ ЕАД, гр. София
Contact Information
Адрес:
бул. "Акад. Иван Гешов" № 17, гр. София 1000
Description:
СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, гр. София, отваря врати през 1939 г. Предназначена е за изолиране и лечение на пациенти с инфекциозни и силно заразни заболявания от цялата страна. Стартира с четири работещи сектора и възможност за настаняване и лечение на 100 пациенти. През годините необходимостта от лечение на заразно болни нараства драстично и това налага разкриването на допълнителни павилиони, на нови клиники и изграждането на надстройка на основната сграда.
Днес лечебното заведение оказва високоспециализирана медицинска помощ на пациенти със заболявания от областта на паразитните, инфекциозните и тропическите болести в три клиники и пет отделения. Една от отличителните му черти е Отделението за наблюдение и лечение на болни с придобита имунна недостатъчност, което е и най-голямото в страната.
Медицинският персонал на СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" се състои от професионалисти с богат опит в своята област.
Болницата разполага със съвременна апаратура за отлична диагностика на заболяванията, както и с лаборатории за бързи и точни изследвания.
Комплексното обслужване и грижата към пациентите повишават доверието на нуждаещите се от медицински грижи и техните близки в екипа на лечебното заведение.

Основни дейности в СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД:

 • консултация, диагностика и лечение на заболявания;
 • консултации и диагностика, поискана от външни лекари или специалисти по дентална медицина;
 • рехабилитация;
 • диспансеризация;
 • научна и учебна дейност по специалностите: инфекциозни заболявания, педиатрия, образна диагностика, медицинска паразитология, анестезиология и интензивно лечение, микробиология;
 • клинични изпитвания на медикаменти и апаратура;
 • денонощна медицинска дейност.

Структура

Консултативно-диагностичен сектор:

 • Консултативни кабинети. В болницата са разкрити 3 консултативни кабинета по инфекциозни, паразитни и тропически заболявания и 1 кабинет за проследяване и прием на болни с ХИВ/СПИН. В трите приемни кабинета се извършват преглед, прием, консултация и хоспитализация както на насочени от други лекари или лечебни заведения пациенти, така и на самонасочили се. Кабинетите са в непрекъснат 24-часов режим на работа.
 • Отделение по образна диагностика. Отделението разполага с рентгенов кабинет и ехографски кабинет, където се извършват нужните изследвания, рентгенови графии и ултразвукова диагностика за пациенти от клиничната база, както и за амбулаторни пациенти срещу заплащане.

Лаборатории:

 • Паразитологична лаборатория;
 • Микробиологична лаборатория;
 • Клинична лаборатория.
И трите лаборатории обслужват стационарно болни, диспансерни и амбулаторни пациенти. Клиничната лаборатория отговаря на III-то ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Клинична лаборатория“, а Микробиологичната и Паразитологичната имат II-ро ниво на компетентност съответно за „Микробиология“ и „Медицинска паразитология“.

Клиники

 • Клиника за лечение на невроинфекции, въздушно-капкови, покривни и трансмисивни инфекции
 • Клиниката работи денонощно, включително и през празничните дни.
 • Приема пациенти по спешност и с планов прием. Разполага с 30 легла, две от които за интензивно лечение.
 • Извършват се диагностика и лечение на пациенти с остри инфекциозни заболявания, с опасни инфекции, трансмисивни болести, вирусни инфекции, усложнени състояния и други.
 • Клиниката отговаря на ІІІ-то ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Инфекциозни болести".
 • Клиника за лечение на вирусни хепатити, чревни, тропически/паразитни болести и придобита имунна недостатъчност

Клиниката разполага с две отделения:

 • Отделение за лечение на придобита имунна недостатъчност;
 • Отделение за лечение на вирусни хепатити и чревни болести.
Клиниката е с ІІІ-то ниво на компетентност за "Инфекциозни болести", ІІІ-то ниво на компетентност за „Медицинска паразитология“ и ІІ-ро ниво на компетентност за "Анестезия и интензивно лечение". Извършва се дейност по тропически болести, паразитни заболявания, лечение на вирусни хепатити, придобита имунна недостатъчност, чревни инфекции и интензивно лечение.

Клиника за лечение на детски инфекциозни заболявания

Клиниката е с ІІІ-то ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Инфекциозни болести". Разполага с 50 легла, от които две за интензивно лечение.

СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, гр. София:

 • разполага с болнична аптека;
 • обособени са регистратура и административен блок.
 • има сключен договор с НЗОК.
Фейсбук страница: СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров” ЕАД, гр. София
Телефон: 02 9023700; 02 90 23 709

Send message to moderator