СБАЛ по Кардиология, гр. Велико Търново

  1. Home
  2. »
  3. СБАЛ по Кардиология, гр. Велико Търново
Contact Information
Адрес:
ул. "Бузлуджа" № 1, гр. Велико Търново 5000
Description:
СБАЛ по Кардиология, гр. Велико Търново, е първата специализирана кардиологична болница за Централна Северна България. Основана е през 2008 година и обслужва пациенти от областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Търговище. Тя е част от веригата здравни заведения, функциониращи към Българският Кардиологичен Институт.
СБАЛ по Кардиология, гр. Велико Търново е специализирана болница за лечение на сърдечносъдови заболявания. Разполага с модерна материална база, съвременна техника от най-високо ниво и висококвалифицирани специалисти в областта на кардиологията.

Структура

Отделение по кардиологично интензивно лечение

В отделението се извършва денонощна грижа, диагностика, наблюдение и лечение на пациенти в критични фази на заболяването, застрашаващи живота.

Отделение по обща кардиология

Отделението обслужва планови и спешни пациенти с остри сърдечносъдови заболявания и такива в периода след преодоляване на острата фаза на заболяването.

Отделение за неинвазивна кардиология

В отделението се осигуряват денонощни неинвазивни методи за диагностика за пациенти със сърдечносъдови заболявания и други.

Отделение за инвазивна кардиология

В отделението се извършва наблюдение и лечение на пациенти със сърдечносъдови заболявания чрез инвазивни методи на лечение.

Клинична лаборатория

В болницата се извършват нужните за всеки пациент лабораторни изследвания, които могат да включват: биохимия, кръвна картина, урина, коагулация и някои специализирани изследвания като хормони, туморни маркери, кръвно-газов анализ и други.

Основни дейности в СБАЛ по Кардиология, гр. Велико Търново

  • диагностика и лечение на сърдечносъдови заболявания;
  • диагностика и лечение на ангина пекторис – чрез инвазивно или интервенционално изследване;
  • диагностика на остър миокарден инфаркт и прилагане на лечение, при възможност интервенционално;
  • диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибролитик, с персистираща елевация на St сегмент. Интервенционално лечение;
  • диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм, на ритъмни и проводни нарушения, на заболявания на миокарда и перикарда, на инфекциозен ендокардит.
Телефон: 062 632020; 0884 117423

Send message to moderator