„СБДПЛР-Кремиковци“ ЕООД, гр. София

  1. Home
  2. »
  3. „СБДПЛР-Кремиковци“ ЕООД, гр. София
Contact Information
Адрес:
кв. "Ботунец", ул. "Васил Левски" № 2, гр. София 1000
Description:
"Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация Кремиковци" ЕООД (СБДПЛР-Кремиковци), гр. София, се намира в квартал Ботунец на столицата. Предлага професионална грижа и рехабилитация за пациенти с различни заболявания, пациенти за долекуване и болни с остатъчни проблеми след продължително болнично лечение. Болницата се намира в сградата на ДКЦ- ХVІ ЕООД и има сключен договор за консултативна дейност с нея. При нужда се извършват допълнителни консултации в определени специалисти.

Структура:

Консултативно-диагностичен блок:

  • Приемни кабинети;
  • Ехографски кабинет;
  • Физиотерапевтичен кабинет.

Отделения:

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Отделението разполага с инхалаторен кабинет, парафино-и луголечение с две кабини за лежащо болни и шест поста за седящо болни, електро- и светлолечение с 16 кабини за електростимулация, електродиагностика, лазертерапия и други, ЛФК и масаж с над 30 уреди и пособия.

Неврологично отделение

В сектора се лекуват или долекуват болни със заболявания на централната и периферна нервна система.

Отделение по вътрешни болести

В отделението се настаняват пациенти за следоперативно проследяване и лекуване, болни с остатъчни проблеми след активно лечение в друго здравно заведение и други случаи.
В болницата се лекуват пациенти от всички профили на вътрешната медицина, както и пациенти със заболявания на периферната и централна нервна система. Не се приемат и спешни случаи и болни за интензивна грижа и специализирани инвазивни изследвания. За рехабилитация и физиотерапия се лекуват хора със заболявания на сърдечносъдовата система, на централната и периферна нервна система, на дихателната система, пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат, следоперативни и посттравматични състояния след продължително лечение и други.
"СБДПЛР-Кремиковци" ЕООД има сключен договор с НЗОК и приема пациенти с Направление за хоспитализация и епикриза. Клиничните пътеки, по които се извършва лечението са няколко. Те се разпределят при следните болести:

Физикална терапия и рехабилитация при заболявания на:

  • централната нервна система;
  • периферната нервна система;
  • след инфаркт на миокарда;
  • опорно-двигателния апарат.
Телефон: 02 9943319; 02 9943676

Send message to moderator