Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф. д-р Иван Митев“ ЕАД, гр. София

  1. Home
  2. »
  3. Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф. д-р Иван Митев“ ЕАД, гр. София
Contact Information
Адрес:
sbaldb@mail.bg, гр. София 1000
Description:

"Специализирана болница за активно лечение по детски болести - проф. д-р Иван Митев" ЕАД, гр. София, е единствената самостоятелна специализирана детска болница в страната, осъществяваща високоспециализирано и квалифицирано медицинско обслужване, методична и консултативна помощ на национално ниво.

Лечебното заведение разполага с възможности за достъпна съвременна диагностична и терапевтична дейност, както и преподавателска и научноизследователска дейност във всички аспекти на детското здравеопазване.

Акредитирана е като Университетска болница и Медицински Университет, гр. София.

Структура:

7 клиники с 10 клинични отделения;
Скрининг и функционална ендокринологична диагностика;
Рентгеново отделение;
Лаборатории.

Клиниката по неонатология

В клиниката с ръководител доц. д-р Ралица Георгиева, д.м, се извършва реанимация, диагностика и лечение на високорискови новородени деца. Използват се най-съвременни, високотехнологични методи за дихателна реанимация, парентерално хранене и цялостно обгрижване на недоносените бебета.

Клиниката по нефрология и хемодиализа

Клиниката, ръководена от доц. д-р Мария Гайдарова, е единствената специализирана клиника по детска нефрология в страната, където се полагат грижи на най-високо съвременно ниво за деца с бъбречни заболявания. Извършва се също диализно лечение на деца с бъбречна недостатъчност, предтрансплантационна подготовка и следтрансплантационно наблюдение на деца с бъбречна трансплантация.

Клиниката по ревматология, кардиология и хематология

В клиниката се наблюдават и лекуват деца с ревматични, кардиологични проблеми и таласемия от цялата страна. Въведени са най-съвременните методи на лечение, като някои от тях са включени в международни програми. Ръководител на клиниката е доц. д-р Стефан Стефанов.

Клиниката по гастроентерология

В клиниката под ръководството на д-р Елена Лазарова - в.и.д. се извършва комплексна диагностика на деца с чернодробна недостатъчност, функционална, имунологична, ендоскопска и хистологична диагностика на заболявания на горните и долни отдели на гастроинтестиналния тракт и тяхното най-съвременно лечение. Извършват се изследвания и лечение на деца с хранителни алергии от цялата страна. Проследяват се всички чернодробно трансплантирани деца от страната.

Клиниката по ендокринология, диабет и генетика

Клиниката е с ръководител доц. д-р Елисавета Стефанова, д.м. Приема деца с ендокринни проблеми от цялата страна. Провеждат се най-съвременни диагностични тестове. Лекуват се деца с диабет до 18-годишна възраст и се провеждат обучения на децата с диабет и техните семейства. Осъществява се и 24-часова консултация за пациенти и лекари от цялата страна на гореща телефонна линия.

Клиниката по пулмология

В клиниката се обслужват деца, нуждаещи се от дихателна реанимация, деца в коматозни състояния, шок и с различни заболявания на дихателната система. В момента клиниката се ръководи от доц. д-р Даниел Илиев, д.м.н.

Клиниката по неврология

Клиниката се ръководи от проф. д-р Иван Литвиенко, д.м., като основната й дейност е насочена към специализирана лечебно-диагностична помощ, както на спешните състояния, така и на нуждаещите се от своевременно, адекватно лечение. Клиниката работи в тясна връзка с Клиниката по неонатология с цел ранно диагностициране и специализирано лечение на деца с епилепсия, ДЦП, родово-травматични парези, наследствени болести на нервната система и мускулите. Осъществява се консултативна дейност на всички нива в областта на детската неврология.

Рентгеновото отделение

В специализираното рентгеново отделение се извършва пълния обем конвенционални и контрастни рентгенови изследвания. Лекарите бързо и точно диагностицират рядко срещани в практиката им костни дисплазии, вродени аномалии и заболявания в неонаталния период. Началник на отделението е д-р Динко Захариев, н.с.

Скрининг и функционална ендокринологична диагностика:

неонатален тереоиден скрининг;
функционална хормонална диагностика.
Лабораторен блок:
Клинична лаборатория;
Вирусологична лаборатория;
Микробиологична лаборатория;
Цитогенетична лаборатория.

Send message to moderator