Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания ЕООД, гр. София