Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания ЕООД, гр. София

  1. Home
  2. »
  3. Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания ЕООД, гр. София
Contact Information
Адрес:
ул. "Бяло море" № 8, гр. София 1000
Description:

Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания ЕООД е високоспециализирано, самостоятелно лечебно заведение и е правоприемник на Клиника по детска онкохематология към Катедрата по Детски болести на Медицинска академия. Това е единствената болница в България, в която се извършва пълен обем от специализирана диагностика и лечение на деца от 0 до 18 г. възраст със солидни тумори и кръвни заболявания.

Дейности:

Съдържание

1. Диагностика - целта на високоспециализирания екип от специалисти е да установи всички заболявания на кръвта, злокачествени или други туморни образования на деца в детска или юношеска възраст. Болницата има на разположение собствена лабораторна база, но при нужда използва други реномирани диагностични единици. Тук се извършва:

Изследване на туморни маркери;
Пълен обем от биохимични и кръвни показатели;
Флоуцитометрично изследване на костен мозък и на клетки от периферна кръв;
Микробиологично изследване на биологични материали и течности, кръв.

Лечебното заведение има на разположение и собствен ехографски кабинет. При необходимост от по-прецизна и детайлна диагностика, се ползват съответните бази за магнитно - резонансни изследвания, компютърни томографии, конвенционални рентгенови изследвания. За провеждане на биопсични изследвания, пациентите се насочват към специализирани бази, а резултатите се проверяват от няколко екипа патолози.

При показания за костно - мозъчна трансплантация, пациента и най-близките му роднини се изследват за тъканна съвместимост по утвърдена схема извън болницата;

2. Химиотерапия - в болницата се извършва химиотерапия на всички кръвни, злокачествени и други туморни заболявания при деца от 0 до 18 г. възраст. Химиотерапевтични лечение може да бъде извършено и на по-възрастни пациенти, но само по специални медицински показания.
След поставяне на диагнозата, която се потвърждава след комплексен диагностичен план, се определя "лечебна схема", по която да се извършва съответното лечение на пациента. При наличие на солиден тумор се включват и допълнителни процедури като радио - лечение, хирургическо лечение и др., които се извършват при строго определен календар. Лечението се провежда в стационара на Специализираната болница и е с няколкодневна продължителност, когато е "по схема". Детето постъпва един ден преди началото на лечебния курс, провеждат му се изследвания и след това се включва "венозен път", по който се вливат в организма лекарства и разтвори, които са част от т.нар. „цитостатичен курс“. По време на самия курс могат да се добавят допълнителни медикаменти или течности, които да предотвратят нежеланите ефекти от терапията. Ако пациента понесе терапията добре се изписва във възможно най-кратък срок;

3. Трансплантации - това е първият, в страната, център за костно - мозъчна трансплантация, който функционира пълноценно. Тук се извършват следните видове трансплантации:

Алогенна /донорна/ трансплантация - източника на стволови клетки е различен от пациента дарител. Изследва се тъканна съвместимост, избира се най-подходящият дарител /за предпочитане да е от семейната среда/;
Автоложна трансплантация - източника на стволови клетки е самият пациент. След подготовка клетките се отделят директно от костен мозък или от венозна периферна кръв. Полученият материал се съхранява в условията на дълбоко замразяване до момента на трансплантацията.

4. Други дейности - в болницата се извършва:

Диспансерно наблюдение и терапия на пациенти с вродени коагулопатии - Афибриногенемии и дефицит на други фактори на кръвосъсирването, Хемофилия, А и Б;
Диагностициране, наблюдение и лечение на пациенти с Бета - таласемия и други редки анемии, като лечението включва - хелатираща терапия, редовни хемотрансфузии, консултации и лечение на всички усложнения от заболяванията.
През 2004 г. към СБАЛДОХЗ е разкрит Дом - пансионат за родители, в който е осигурена подходяща среда за престой на пациентите и техните семейства. На разположение са 6 стаи с 18 легла, столова, кухня, два отделни санитарни възела, телефон, кабелна телевизия и възможност за ползване на интернет.

Телефон: 02 9307036; 0888 952200

Send message to moderator