Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД, гр. София

0.0
  1. Home
  2. »
  3. Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД, гр. София
Contact Information
Адрес:
ж.к. "Младост" 1, бул. "Андрей Сахаров" № 1, гр. София 1000
Description:

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД обслужва около 15% от българското население. В болницата се извършват прецизни изследвания и консултации за ранна диагностика чрез прилагане на най-съвременни терапевтични технологии. СБАЛОЗ предлага добри сестрински грижи, санитарно-битови условия и обновена материално-техническа база.

Мисия
Да прибави години към живота и да подобри качеството на живот на хората с онкологични заболявания. Грижа за пациента, съответстваща на европейските стандарти.

Визия
На пациентите да бъде предоставена широкоспектърна, достъпна, навременна и качествена медицинска помощ.

 

I. Структура:

1. Консултативно-диагностичен блок (КДБ) със специализирани кабинети:

Бронхоскопичен кабинет с бронхоскопна;
Вътрешно-консултативни кабинети;
Гинекологични кабинети;
Урологични кабинети с цитоскопна;
Кабинет за психо-социална консултация;
Ендоскопски кабинет със зала за горна и долна ендоскопия;
УНГ кабинети;
Хирургични кабинети.
Отделение за Образна диагностика, в което се извършват редица изследвания:

компютърно-томографски;
ехографски;
конвенционални рентгенови.
Апаратура:

Компютърен томограф;
Мамограф;
Графична рентгенова уредба;
Ехографи.
Към КДБ функционират отделение по Нуклеарна медицина и Клинична и цитологична лаборатория. Лабораториите са със затворена система за вземане на кръв. В тях се извършват редица изследвания, сред които:

клинико-химични;
имунологични;
хематологични;
хистологични;
изследване на урина;
кръвно-газов анализ;
изследване на профилактични цитонамазки;
колпоскопии.
СБАЛОЗ поддържа болничен раков регистър.

2. Стационарен блок с 48 легла с:

Отделение по Лъчелечение, което разполага със следната апаратура:

апарат "Xstrahl 100" за повърхностна рентгенова терапия, за лечение на първични доказани туморни кожни лезии;
апарат "Xstrahl 200" за ортоволтна терапия.

Отделение по Медицинска онкология, в което се приемат и лекуват болни с всички видове солидни злокачествени тумори. Отделението по медицинска онкология е изцяло реновирано. То разполага с приемно-консултативни кабинети и с дневен стационар с 18 места. В отделението работят лекари специалисти с дългогодишен опит в областта на онкологията. Взаимодействието на отделението с останалите болнични звена, позволява извършването както на широка гама от лабораторни изследвания, така и на отлична образна диагностика.

3. Административно - стопански блок;
4. Болнична аптека;
5. ТЕЛК. На територията на СБАЛОЗ функционира обща трудово-експертна лекарска комисия с председател д-р Мария Жечева. Към състава на ТЕЛК работят лекари: психиатър, специалист по детски болести, специалист по белодробни болести, офталмолог. Тук се освидетелстват лица с онкологични заболявания, чиято постоянна адресна регистрация е в град София.

Болницата има сключен договор с НЗОК.

Телефон: 02/975 35 35 вътр.232

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Send message to moderator