Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД, гр. София