Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД, гр. София

  1. Home
  2. »
  3. Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД, гр. София
Contact Information
Адрес:
бул.“Столетов“ № 67, гр. София 1000
Description:

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД се намира в град София и извършва комплексна онкологична дейност, свързана с профилактика, диагностика и лечение на онкологични заболявания. Лечебното заведение е претърпяло редица промени през годините, както по отношение на материално-техническата си база, така и по отношение на името си.
Функционира от есента на 1968 г. като онкологичен диспансер. От 1971 г. до сега СБАЛОЗ – София област се помещава в сградата на софийския булевард "Столетов" № 67. До октомври 2010 година болничното заведение е носило името Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар – София област ЕООД, а след това, с решение на Министерство на здравеопазването се преименува в Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД.
Обслужва пациенти от цяла България, но с приоритет са жителите на областите Софийска, Кюстендилска и Пернишка. В болничното заведение практикуват специалисти, доказали своя професионализъм както в страната, така и зад граница.

СБАЛОЗ – София област извършва научна и учебна дейност по медицинските специалности:

"Акушерство и гинекология";
"Кардиология";
"Вътрешни болести";
"Образна диагностика";
"Урология";
"Медицинска онкология";
"Лъчелечение";
"Хирургия";
"Клинична лаборатория";
"Кожни и венерически болести";
"Обща и клинична патология";
"Анестезиология и интензивно лечение".

I. Структура:

1. Диагностично-консултативен блок с:

Отделение по клинична патология с имунохистохимия;
Отделение по образна диагностика;
Регистър за диспансеризирани болни;
Клинична лаборатория със съвременна апаратура;
Приемно-консултативни кабинети - профилактичен, гинекологичен, кожен, химиотерапевтичен – прием, химиотерапевтичен – прегледи, урологичен, хирургичен;
Отделение по клинична патология с имунохистохимия;
Отделение по образна диагностика;
Регистър за диспансеризирани болни;
Клинична лаборатория, която е оборудвана със съвременна апаратура.

2. Стационарен блок с отделения по:

Онкологична гинекология;
Анестезия и интензивно лечение (ОАИЛ);
Медицинска онкология;
Онкологична хирургия.

3. Административно-стопански блок.

Телефон: 02 801 3923

Send message to moderator