Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД, гр. София