„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Благоевград“ ЕООД

 1. Home
 2. »
 3. „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Благоевград“ ЕООД
Contact Information
Адрес:
ул. "Цанко Церковски" № 4, гр. Благоевград 2700
Description:
"Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Благоевград" ЕООД ("СБАЛПФЗ – Благоевград" ЕООД) е лечебно заведение, специализирано в издирването, лечението и периодичното наблюдение на пациенти с туберкулоза и неспецифични белодробни заболявания.
Здравното заведение е функционална и основна структурна единица, която осъществява контрола на животозастрашаващите неспецифични белодробни заболявания туберкулозата.
Само в "СБАЛПФЗ - Благоевград" се осъществява ранна морфологична и ендоскопска диагностика на белодробен карцином.

Структура:

Диагностично-консултативен блок:

 • Регистратура;
 • Кабинет по образна диагностика;
 • Функционално-диагностичен кабинет;
 • Бронхологичен кабинет;
 • Рентгенов кабинет с фотолаборатория;
 • Микробиологична лаборатория;
 • Клинична лаборатория;
 • Скринингово-флуорографно отделение с БЦЖ екип;
 • Регистър за диспансерно болни.

Стационарен блок

Пневмологично отделение

В отделението се диагностицират и лекуват пациенти с изострена или остра белодробна патология - средно тежък и тежък ХОББ, кисти на белия дроб, белодробен емфизем, плеврити, бронхиална астма, пневмокониози, хроничен бронхит, хронична белодробна сърдечна недостатъчност, белодробна патология в съчетание с хронична застойна сърдечна недостатъчност, алвеоларни и париетоалвеоларни пневмопатии, саркоидоза и др. белодробни заболявания.

Фтизиатрично отделение

В сектора се извършва диагностика и лечение на туберкулозно болни от Благоевградска област. Лекуват се заболявания като огнищна туберкулоза на белите дробове, пневмосклероза-метатуберкулозна, инфилтративно-пневмонична туберкулоза на белите дробове, туберкулозна интоксикация, туберкулозни плеврити - полисерозити, туберкулоза на трахеобронхиалните лимфни възли, усложнения на белодробната туберкулоза.

Други звена:

 • Аптека;
 • Административно - стопански блок.
Лечението на пациенти с туберкулоза се извършва в съответствие с Националната програма за контрол на туберкулозата в България и с програмата DOTS.
"СБАЛПФЗ – Благоевград" ЕООД работи по договор с НЗОК за лечението на болни с неспецифични белодробни заболявания по няколко клинични пътеки. Лечебното заведение обгрижва пациенти и с платен прием.
Email: odpfzs@abv.bg

Send message to moderator