„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Благоевград“ ЕООД