Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация „БУЛ-ПРО“ ЕАД, гр. София