Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация ЕООД, гр. Перник