Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Света София“ ЕООД, гр. София

0.0
  1. Home
  2. »
  3. Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Света София“ ЕООД, гр. София
Contact Information
Адрес:
бул. "Възкресение" № 1В, гр. София 1000
Description:

Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа "Света София" ЕООД, гр. София, е лечебно заведение за професионална грижа, профилактика, лечение, медицинска и немедицинска рехабилитация на бебета, деца и младежи с церебрална парализа и други невромускулни увреждания. Болницата разполага с добра материална база и квалифицирани специалисти. Предлагат се услуги и за лечение на пациенти с нерво-мускулни атрофии, дистрофии, тортиколис, състояния след травматични или възпалителни увреждания на мозъка, спина бифида, акушерски парези, както и деца с проблеми в говорното, двигателното или психично развитие.

Периодично в лечебното заведение се провеждат обучения на специалисти и за родители във връзка с разрешаването на различни проблеми при децата с церебрална парализа.

Основната мисия на болницата е подобряване качеството на живот на пациенти от 0 до 24-годишна възраст чрез осигуряване на възможности за равностойно участие в живота и социална интеграция.

 

Структура:

Консултативно-диагностичен блок;
Административно-стопански блок;
Стационар с 2 отделения: Отделение за ранна невро-рехабилитация и Отделение за късна рехабилитация;
Лаборатория;
Аптека.

Отделение за ранна нерво-рехабилитация

Отделението разполага с 44 места и приема деца от 2 до 7-годишна възраст, разпределени в групи според възрастта и индивидуалното състояние на пациента. Всяка група е настанена в собствена спалня, трапезария, дневна и тоалетни. За всяка група се изготвят занимания, включващи еко материали, арт, монтесори и сензорни материали.

Рехабилитациите са индивидуални и се извършват до обяд. В следобедните часове някои деца почиват, а други участват в групови занимания или индивидуални обучения, в зависимост от възрастта и психо-емоциаоналните им особености. Съвместно с рехабилитацията се осигурява и предучилищно обучение от квалифицирани педагози.

Отделение за късна рехабилитация

В Отделението по късна рехабилитация се приемат деца от 8 до 24-годишна възраст, консултирани от психолог и с данни за училищна зрялост или готовност. До обяд участват в училищна програма с външни учители-специалисти, а след това се рехабилитират според изготвената им индивидуална програма.

Отделението разполага с 56 места.

Видове рехабилитация:

Медицинска рехабилитация

Медицинската рехабилитация е комплекс от терапевтични дейности и диагностики за деца с церебрална парализа или нервно-мускулни заболявания. Насочена е към развиването на двигателните способности на децата и усвояването на умения в общата и фина моторика. Дейностите за децата се определят от медицински специалисти в зависимост от индивидуалното им състояние и характерни особености. Използват се предимно основни методи на лечение, свързани рехабилитационната и физикална медицина, както и някои методи от ортотиката, медикаментозната терапия и хипербарната медицина. Видовете терапии са:

диагностика;
ерготерапия;
физикална терапия;
терапия с Ботулинов токсин А;
робот-асиситирана терапия - ходене/ръка;
хипербарна кислородотерапия;
виртуална рехабилитация.

Немедицинска рехабилитация

Немедицинската рехабилитация също е комплексна. Включва педагогическа, поливалентна, логопедична и психологична диагностика, рехабилитация, различни терапии и обучения за деца с ЦП, деца с нерво-мускулни болести и деца с проблеми в развитието.

По своята структура и дейност секторът е единствен в страната и е част от Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа (СБРДЦП). Помещава се в десет кабинета и две зали, разпределени в две бази на СБРДЦП. Кабинетите са богато оборудвани с материали и технически средства, необходими за дейностите на лекарите в лечението и рехабилитацията на малките пациенти. Всеки кабинет е приспособен към спецификата на конкретно заболяване, но прилаганите интервенции се приспособяват към децата, а не обратното.

В сектора се приемат пациенти от цяла България.

Немедицинската рехабилитация включва:

психология, психотерапия и психодрама;
специална педагогика;
логопедия;
педагогика по Монтесори;
орофациално стимулиране и хранене;
арт-педагогика;
невербална комуникация;
мултисензорна стимулация;
ЕЕГ-Фийдбек;
музикотерапия;
компютърни занимания;
неформално образование;
хранене на преждевременно родени бебета;
виртуална рехабилитация.

Обучения:

предучилищно обучение;
училищно обучение.

Медицински център за детска неврохабилитация "Света София"
Към болницата функционира МЦ за детска неврохабилитация. В него се извършва скрининг и ранна диагностика на бебета в рискова група за церебрална парализа, както и рехабилитация на деца с ЦП, деца с други нерво-мускулни увреждания и деца с поведенчески и опорно-двигателни отклонения.

Центърът разполага с модерно оборудвани диагностични и терапевтични кабинети, съвременна апаратура и уреди за рехабилитация. Капацитетът му е 40 места. Обслужват се пациенти както от столицата, така и от страната. За децата се грижат специалисти с различни медицински и немедицински квалификации. Всички работят в екип в провеждането на медико-педагогическа рехабилитация и за постигането на максимални резултати. Прилагат се съвременни терапии с доказани ефективности от различни школи. Непрестанно се внедряват най-известните и нови методи на лечение в областта.

Фейсбук страница: Специализирана болница за рехабилитация на ДЦП "Света София"

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Send message to moderator