Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Света София“ ЕООД, гр. София