„Специализирана болница за рехабилитация – Котел“ ЕООД, гр. Котел