Специализирана хирургическа болница за активно лечение – Елин Пелин ООД, гр. Елин Пелин