УСБАЛ по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД, гр. София

  1. Home
  2. »
  3. УСБАЛ по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД, гр. София
УСБАЛ по ортопедия "Проф. Бойчо Бойчев" ЕАД, гр. София
Contact Information
Адрес:
кв. "Горна Баня", бул. "Никола Петков" № 56, гр. София 1000
Description:

УСБАЛ по ортопедия "Проф. Бойчо Бойчев" ЕАД, гр. София

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия "Проф. Бойчо Бойчев" е създадена през 1974 година. Тя е правоприемник на Научния институт по ортопедия и травматология към Медицинска академия, гр. София.

УСБАЛО "Проф. Б. Бойчев" заема площ от 8 640 квадратни метра. Тя разполага с операционен блок, стационар, административно-техническа част и диагностично-консултативен блок.

Стационарът е с капацитет деветдесет легла, които са разпределени по тридесет в три ортопедични клиники. Стаите са с по две легла, със самостоятелен санитарен възел, възможност за използване на телевизор и интернет. Пациентите могат да разчитат на постоянна връзка с персонала.

Диагностично-консултативният блок е с четири отделения, седем консултативни кабинета, регистратура и манипулационна. Изследванията, които се извършват са: лабораторни, хематологични и рентгенологични. В диагностично-консултативния блок се предлагат още: консултации, обработка на рани, първични и контролни прегледи, гипсови имобилизации.

Екипът на УСБАЛО "Проф. Б. Бойчев" се състои от четиридесет и двама лекари, тринадесет кинезитерапевти и лаборанти, шестдесет и четири медицински сестри и тридесет и шест санитари.

Операционният блок разполага със седем операционни зали, клиника за анестезиология и интензивно лечение, която има десет реанимационни легла. Ежегодно операционният блок обслужва около 3000 пациенти с придобити и вродени заболявания на опорно-двигателния апарат.

Болницата е част от учебната база на Медицински университет, град София. Трима професори, четирима доценти и двадесет асистента осъществяват научно-преподавателска дейност по специалности: Физиотерапия и рехабилитация, Ортопедия и травматология, Анестезиология и интензивно лечение.

Структура

I. Стационарен блок:

Клиника по костна патология и обща ортопедия;
Клиника по детска ортопедия и хирургия на ръката;
Клиника следоперативна рехабилитация (без легла).

II. Диагностично-консултативен блок:

Отделение образна диагностика;
Отделение трансфузионна хематология;
Отделение следоперативна рехабилитация;
Основни консултативни кабинети, педиатричен кабинет, кабинет вътрешни болести, кабинет функционална диагностика;
Регистратура;
Манипулационна;
Клинична лаборатория;
Хистологична лаборатория.

III. Операционен блок.

УСБАЛ по ортопедия "Проф. Бойчо Бойчев" ЕАД работи по договор с НЗОК, както и с доброволни здравноосигурителни фондове и застрахователни дружества.

Фейсбук страница: СБАЛ по Ортопедия "Проф. Бойчо Бойчев''

Телефон: 02 818 1500

Send message to moderator