Ядрено-магнитен резонанс на черен дроб

Ядрено-магнитен резонанс на черен дроб

Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на черен дроб е сравнително нова техника за детайлно изобразяване на определени вътрешни структури на човешкото тяло, включително и за изобразяване на черния дроб.

Кога се използва методът

Използва се за диагностицирането на малки, трудно достъпни чернодробни туморни процеси, особено за тяхното диференциране, а също и при съмнение за навлизане в съдовете.