Ядрено-магнитен резонанс на гърда

NUCLEAR RMN pectoris_mediPro

Ядрено-магнитен резонанс на гърда

Въпреки че се счита за един от най-прецизните и модерни методи за диагностика на множество заболявания в съвременната медицина, за използването на ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на млечна жлеза все още няма ясен консенсус.

Кога се провежда изследването

В повечето клиники в развитите страни се използва стандартно за откриване на неоплазми в млечната жлеза. 14-та Годишна конференция на National Comprehensive Cancer Network (NCCN) през 2009 препоръчва ЯМР за:

  • изследване на жените с висок риск
  • за анализиране на разпространението на заболяването (особено за скриниране за вторични лезии)
  • за определяне на терапевтичния отговор към адювантната терапия
  • за изследване на гърди с аксиларен лимфен възел с аденокарцином и нормална мамограма

Общоприето е, че ЯМР е най-чувствителния метод за изследване на силиконова гръдна протеза или на свободни силиконови колекции в гърдата.