Злокачествени тумори на тънкото черво

Какво са злокачествените тумори на тънкото черво?

Злокачествените тумори на тънкото черво са сред най-редките видове рак, които представляват само 2% от всички видове стомашно-чревни неоплазми. Изследванията на естествената история и прогнозата на пациенти с рак на тънкото черво са ограничени от малкия брой случаи и хетерогенността на туморните видове, включително, аденокарциноми, карциноиди, саркоми и лимфоми.
Всеки от тези туморни подтипове има свое различно клинично поведение и следователно диктува различен подход на лечение. За съжаление, малигнените лезии често се откриват, когато те са метастазирали в отдалечени места или при хирургична намеса, когато са показани за друга диагноза или чревна обструкция.

Причини

Причината за много по-ниската честота на злокачествени тумори на тънкото черво, отколкото на колоректалния карцином е до голяма степен неизвестна, но се предполага, че е свързана с няколко механизма. Много по-бързото време на преминаване на храната в тънките черва, отколкото в дебелото черво (тъй като перисталтичните контракции на пръстена в тънките черва се срещат с по-голяма честота, отколкото в дебелото черво) може да доведе до по-кратко време на излагане на неговата лигавица на канцерогени.
Тънките черва имат много по-ниско бактериално натоварване, като по този начин намалява концентрацията на потенциални канцерогени от разрушаването на жлъчната киселина. Високото ниво на експресия на IgA в тънките черва може да бъде защитно срещу лимфом. Проучванията показват също, че тънките черва генерират по-малко ендогенни реактивни окислителни видове, отколкото дебелото черво. Диференциалният отговор на увреждането на ДНК може да обясни различната чувствителност на рак между тънкото и дебелото черва.

Тези тумори са известни с тяхната рядкост, вариабилност, неспецифична симптоматика, диагностични затруднения, забавено представяне и обща лоша прогноза. Над 90% от случаите се срещат при хора над 40-годишна възраст, като средната възраст на диагнозата е 55 години, а мъжете са по-засегнати от туморите, отколкото жените.

Симптоми

Коремните болки, загуба на тегло, гадене и повръщане са най-честите симптоми за тумори на тънкото черво в това проучване, което е подобно на резултатите от предишни проучвания. Кървенето е по-често при карциноми, перфорацията е по-често срещана при лимфомите, докато обструкцията е обща за всички чревни злокачествени заболявания. В нашето проучване не се забелязва ясно представяне чрез патология.

Много малко се знае за етиологията на злокачествени тумори на тънкото черво. Повишен риск е забелязан при индивиди с болест на Crohn, цьолиакия, аденом, фамилна аденоматозна полипоза и синдром на Peutz-Jeghers. Предложени са няколко поведенчески рискови фактора, включително консумация на червено или пушено месо, наситени мазнини, затлъстяване и пушене.
Прогнозата за карциноми на рака на тънките черва е слаба (5 години относителна преживяемост, по-малко от30%), по-добра за лимфоми и саркоми, и най-добра за карциноидни тумори. Не е наблюдавана значителна промяна в нивата на дългосрочна преживяемост за всеки от 4-те хистологични подтипа.
Понастоящем, с възможните изключения за затлъстяване и пушене на цигари, няма установени модифицируеми рискови фактори, които биха могли да осигурят основа за програма за превенция, насочена към намаляване на честотата и смъртността на рака на тънките черва.

Съществуват предположения, че инфекциите с Helicobacter pylori и Campylobacter jejuni са свързани с риска от развитие на лимфом на тънкото черво. Но изследванията в тази област са оскъдни и доказателствата са твърде ограничени.

Други оценени медицински истории във връзка с карциноидните тумори на тънкото черво включват хепатит, цироза на черния дроб, използване на кортикостероиди и излагане на йонизиращо лъчение чрез медицинско лечение с радиоактивни вещества, без да се наблюдава връзка. Въпреки това е отбелязана връзка между карциноидния тумор и оофректомията, въпреки че не е обяснена или повторена в други проучвания.

Повишени рискове от рак на тънкото черво са наблюдавани при работниците в атомната индустрия в Австралия. Европейско изследване на случаите с контрол върху населението, наблюдавано при повишен риск от карциноиден тумор на тънкото черво сред обущарите, строителните конструктори, строителите и другите строителни работници, счетоводители, машинисти и заварчици, както и сред хората с редовна професионална експозиция към органични разтворители и антикорозионни бои, съдържащи олово.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова