Серумни протеини (белтъци)

Серумни протеини (белтъци)

СЕРУМНИ ПРОТЕИНИ И БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ