Телемедицина

Телемедицински консултации

Телемедицинските консултации осигуряват на своите потребители експертна медицинска диагностика от разстояние, особено необходима при бързопреходни, както и при хронично прогресиращи, бавно променящи се състояния.

Те съчетават лекарската експертиза с най-съвременните технологии, за да предложат мрежа от специалисти, които могат да дадат на пациентите независимо мнение във всеки един етап на лечението. Налице е бърза и надеждна обратна връзка и информация за всички страни.

Телемедицинските консултации са алтернатива на скъпите посещения в спешните кабинети. Пациентите остават в своя дом, докато лекарите се грижат за тях. Те биха били особено полезни за най-уязвимата част от населението: децата и възрастните хора, както и за различни групи болни (с дивайси, след остър сърдечно-съдов инцидент, със сърдечна недостатъчност и др.).

Поддържа се концепцията, че много медицински състояния са показани да бъдат консултирани дистанционно, докато пациентът се намира в комфорта на своя дом.