Лекар

доктор медипро

Какво е лекар?

Лекарят е специалист по медицина, който се грижи за поддържането, подобрението и възстановяването на здравето при хората (за животни, виж ветеринар), чрез изследването изучаването, диагностицирането и лечението на заболявания, травми и наранявания.

Лекарите могат да фокусират тяхната практика върху определени категории от заболявания, типове пациенти, методи на лечение, което е известно като отделни медицински специалности и съответно специалисти, както и да предоставят продължителна и обхватна медицинска грижа за отделни пациенти, семейства и дори общности, както е при общопрактикуващите лекари или джипита

Лекарите провеждат:

  • изследвания
  • усъвършенстват или разработват теории и оперативни методи
  • провеждат медицински прегледи
  • клинични изследвания и поставят диагнози
  • прилагат профилактични или лечебни мерки

Лекарят е лице, което притежава образователно-квалификационната степен „Магистър по медицина“ и „Магистър по дентална медицина (стоматология)“ и има право да упражнява медицинска дейност.