Логопед

Upload Image...
[lwptoc depth=“2″]

Какво е Логопед?

Логопедът е специалист, който се занимава с терапия на нарушенията на звуковете на устната реч, нарушенията на четенето, писането и способността за извършване на всякакъв вид математически операции. Много често, когато има затруднения с произношението на звуковете от устната реч, това е свързано с разстройство на слуховата обработка.  Тези специалисти се занимават не само с нарушения в говора, но и при проблеми с математическите операции, четенето, писането, а също изготвят и план за лечение при проблеми с преглъщането и храненето.

Кога се налага да посетим логопед?

Логопедът може да помогне при справянето с:

 • Проблеми с артикулацията при звуците – пропускането или грешното произнасяне на звуци. Типичен и най-разпространен пример е за буквата „Р“.
 • Езикови смущения – когато има проблем с разбирането на това, което чуваме или четем или когато ни е трудно да изразим мислите си.
 • Граматични смущения – Обикновено хората с говорни и езикови проблеми имат и трудности при четене, произношение и писане.
 • Когнитивно-комуникационни смущения – включват неспособност за социална комуникация, за спазване на общоприети правила на общуване и поведение, за приобщаване към друга среда. Всеки логопед е и терапевт. Задачата му е да изследва средата, в която детето се развива и да му помогне в психическото му развитие.
 • Проблеми с гласа – засяга това как звучи гласът ни, каква е неговата интонация, сила и тембър. Това е по-специфична дейност, с която не всеки логопед се занимава.
 • Заекване – има отношение към плавността на речта. Характерно за хората, които заекват е да извършват множество повторения на една и съща буква, да използват много „а“ и „ъ“ между думите или да правят дълги паузи докато говорят. Много деца минават през фазата на заекване, като повечето я израстват.
 • Когнитивни смущения – свързани са с това как мозъкът обработва информацията. Проблемът може да бъде свързан с паметта, концентрацията, способността за разрешаване на проблеми и други дейности на мисълта.
 • Проблеми с гълтането и храненето – често се дължи на нарушение в дишането през устата и от неправилната позиция на езика. Логопедът има за задача да поправи модела на дишане, което пряко влияе върху гълтателните способности на детето. Обикновено при такива случаи логопед и ортодонт работят заедно.

Какви методи използва логопедът ?

Логопедичната програма може да бъде различна, в зависимост от проблема и възрастта, като тя се адаптира спрямо скоростта на усвояване на всеки ученик. Така например при проблеми с произношението на определени звуци, заниманията с детето или възрастния наблягат върху тяхното усвояване. След всяка една проведена сесия се прави доклад за това как се е справил ученикът, броя верни отговори, които е дал на въпросите и допуснатите грешки. Целта е да се проследява прогресът след всяко едно упражнение и да може да се направи правилна оценка за ефективността на предприетия подход. По време на терапията един логопед може да проведе различни игри или упражнения в зависимост от проблема, който трябва да бъде преодолян и възрастта.

Каква терапия може да приложи логопеда при деца?

 • Интерактивни занимания, при които чрез говорене, игра, употребата на книги, снимки и други предмети се стимулира и подпомага езиковото развитие.
 • Използването на игри, които включват правилното произношение на звуци и съгласни, чрез които детето да усвои правилното им произношение.
 • Подготвянето на „домашни“ и задачи за родителите, с които те да продължат терапията с малчуганите и у дома.

Какво включва терапията за възрастни?

 • Занимания включващи задачи за паметта и концентрацията, решаването на казуси, а също и други активности фокусирани върху когнитивните умения на човека.
 • Упражнения за коригиране на проблеми с гълтането. Могат да бъдат следствие от заболявания, като например Паркинсон, които предизвикват нарушения в гълтателните функции.
 • Дихателни упражнения
 • Упражнения за подсилване на мускулите на устата.