Хематолог

Upload Image...

Какво е хематолог?

Хематологът е лекар специализирал в лечението на заболявания на кръвта и лимфната система. Областта в която специализира е хематологията.Тя е област от медицината, която се занимава с кръвните клетки, органите и тъканите, които ги произвеждат, съсирващата система на кръвта и злокачествени заболявания (злокачествени трансформации), принадлежащи към тази физиологична система.

Кръвта е съставена от кръвна плазма (течна съставка) и формени елементи (клетъчна съставка). Формените елементи са различните клетки – еритроцити, левкоцити, тромбоцити. Функцията на кръвта е транспортирането на веществата в тялото, като например кислорода, хранителните вещества, отвеждането на отпадъчните вещества към отделителната система, биологичните вещества, като хормони, ензими и др. Кръвта има терморегулаторна функция за тялото и се бори с бактериите и вирусите.

Костният мозък се намира във вътрешността на дългите кости, гръбначните прешлени, ребрата, черепа и др. Има два вида – жълт и червен. Червеният костен мозък произвежда всички формени елементи на кръвта, а жълтият няма функция, но при необходимост се превръща в червен. Всички формени елементи се развиват от стволовите клетки.

Тимусът е ендокринна жлеза, която произвежда лимфоцити и играе съществена роля в осъществяването на имунните процеси в организма. Тимусът е съставен от два симетрични дяла, които прилягат плътно един към друг и се свързват чрез хлабава съединителна тъкан, изграден е от лимфоидна тъкан.

Лимфните възли са органи, разположени по пътя на лимфните съдове. Те се намират най-често на групи или в редици на определени места в тялото. По своята големина лимфните възли са твърде различни, някои от тях са малки едва забележими, докато други могат да имат размер до 2 см.

Слезката, позната още като далак, е най-големият орган в тялото от лимфната система, а наред с това и орган на кръвоносната система. Нейните функции са различни. Тя убива остарелите еритроцити и произвежда нови, играе роля на филтър (улавя чужди частици, микроорганизми, дегенерирали левкоцити, фрагменти от разрушени еритроцити) и кръвно депо (задържа значително количество кръв, което при нужда се освобождава в общото кръвообращение).

Какви заболявания лекува хематологът?

 • Анемимия
 • Болест на Ходжкин
 • Левкоза
 • Остра /Бластна/ левкоза
 • Порфирия
 • Хемофилия
 • Хиперспелинизъм
 • Хронична лимфолевкоза
 • Хронична миелолевкоза

Симтпоми на заболявания на кръвта и лимфната система:

 • Отпадналост
 • Лесна уморяемост
 • Задух
 • Главоболие
 • Отслабване
 • Бледа кожа
 • Изменения в кожата
 • Бледа лигавица
 • Ускорена сърдечна дейност
 • Проблеми със съня
 • Нощни изпотявания
 • Изтръпване на крайниците
 • Диария
 • Болки в стомаха
 • Подуване на лимфните възли
 • Увеличаване на далака

Кога трябва да посетим хематолог?

Пациентите, които търсят консултация имат оплаквания като:

 • отпадналост,
 • световъртеж,
 • сърцебиене,
 • сънливост,
 • замаяност,
 • главоболие,
 • шум в ушите,
 • преминали са инсулт.

Най-честата причина е общата отпадналост.Голяма част от хората отдават това на умора (пролетна, есенна), но при една част от тях кръвните изследвания установяват анемичен синдром. Другата причина, поради която трябва да се обърне на състоянието на пациента е, когато имаме увеличени лимфни възли, които не преминават след 2 или 3 месеца, независимо от антибиотичната терапия. Също така, когато при една абдоминална ехография се открие увеличен далак – зад него много често се крие хематологично заболяване като причина.

Какви изследвания се правят за установяване на хематологично заболяване?

 • Методи на анализ на кръвта – мануално и автоматично определяне на броя на
  кръвните клетки, хистограми и размери, диференциално броене, определяне
  на ретикулоцитния брой, изследване на периферна кръв чрез
  флоуцитометрия, молекулярни диагностични методи. Патобиохимични
  изследвания – интерпретация.
 • Изследване на костен мозък – методика и разчитане на миелограма.
  Индикации за изследване на костен мозък, аспирация и трепанобиопсия,
  технически аспекти, приготвяне на натривки от аспирата и хистологични
  препарати при трепанобиопсия; рутинно, цито(хисто)химично и
  10
  имунохистохимично оцветяване; морфологично изследване на костния мозък;
  флоуцитометрия, цито-и молекулярна генетика; представяне на резултата от
  изследването на костния мозък.
 • Изследване на лимфен възел – ТАБ методика, биопсия на лимфен възел.
 • Изследване на имунитет – видове изследвания и интерпретация.
 • Хемостазна диагностика; физиология и механизми на хемостазата;
  хеморагични диатези.
 • Цитохимичните изследвания – видове и интерпретация.
 • Образна диагностика – конвенциална рентгенография, ултразвук, КАТ и
  ЯМР.
 • Нуклеарно-медицинска диагностика в хематологията.
 • Цитогенетични и молекулярногенетични изследвания.
 • Имунофенотипизация – СD система. Флоуцитометрични изследвания в
  хематологията.
 • Образна диагностика – конвенциална рентгенография, ултразвук, КАТ и
  ЯМ

Кръвна картина често може да насочи опитния специалист към дадено заболяване. Основните кръвни показатели, които вълнуват хематолозите, са трите кръвни редици: червената (еритроцитната), бялата (левкоцитната) и тромбоцитната.

При заболявания обикновено се наблюдава отклонение именно в тези показатели.Обикновено ниски стойности на хемоглобина под долна граница (130 за мъже и 120 за жени). Състояния, при които хемоглобинът е под 100 се смятат за спешни и се изисква незабавна хоспитализация.

Левкоцитите при повечето левкемии са увеличени и това може да бъде няколко пъти над нормата. Има и ситуации, в които могат да бъдат понижени, под долна граница. Тогава се говори за понижен имунитет, който също може да се наблюдава в хода на едно хематологично заболяване или да е свързан с други специалности.