AFP

marker afp_medipro

Какво е АFP (Алфа – Фетопротеин)?

Един от най – често използваните туморни маркери е алфа – фетопротеинът (AFP). Това е белтък, нормално произвеждан от незрелите клетки на плода. При раждането AFP е висок и след това постепенно спада до нормални стойности в първата година след раждането. Бременни жени, чийто плод има дефект на невралната тръба ( в резултат на дефицит на фолиева киселина), също показват високи стойности на AFP.

Изследването на този туморен маркер има стойност в следните случаи:

  • първичен чернодробен карцином
  • тумори, изхождащи от тестисите (без семином)
  • в 15% от гастро-интестиналните тумори, най-вече стомашни

Концентрациите на AFP по време на нормална бременност са високи, още по-високи са при многоплодна бременност. Изследването на маркера се използва за скрининг на дефект на невралната тръба, а в комбинация с други показатели за откриване на синдрома на Даун.

AFP е много висок при новородени като спада през първите няколко месеца от живота.

Неспецифично повишени стойности на маркера може да има при:

  • остро или хронично чернодробно заболяване (хепатит, чернодробна цироза, токсично увреждане и други
  • наследствена тирозинемия и атаксия телеангиектазия
  • леки повишения могат да се наблюдават при бъбречна недостатъчност

Нормални са стойности

  • До 10 ng/ml

Нормалните нива на AFP са под 10 ng/ml. Умерено високи нива до 500 ng/ml се установяват при хроничен хепатит, както и при пациенти с алкохолно увреждане на черния дроб.