Синдром на Айзенменгер

Синдром на Айзенменгер

Решаващи симптоми на заболяването:

 • ангиокардиография – междукамерен дефект
 • катетеризация на сърцето – катетърът преминава от дясната камера в аортата
 • катетеризация на сърцето – повишено кислородно насищане в a. pulmonalis
 • катетеризация на сърцето – повишено налягане в дясната камера
 • катетеризация на сърцето – понижено кислородно насищане в лявата камера и аортата

Определящи симптоми на заболяването:

 • заболяване вродено
 • рентген на сърцето – целеритет на пулса в малкия кръг (танц на хилусите)
 • ФКГ – ромбовиден систоличен шум на върха, започващ късно в систола и завършващ с II тон
 • цианоза след физически усилия
 • шум диастоличен духащ на a. pulmonalis
 • шум систоличен на върха (късен)

Съществени симптоми на заболяването:

 • аритмия (екстрасистолна)
 • барабанни пръсти
 • болка в лявата половина на гръдния кош
 • Диспнея
 • ЕКГ – P-pulmonale
 • ЕКГ – десен бедрен блок
 • ЕКГ – обременена дясна камера
 • ЕхоКГ – парадоксално движение на междукамерната преграда
 • ЕхоКГ – увеличен размер на дясната камера
 • постепенно начало на заболяването
 • умора лесна при физически усилия
 • Храчки – кървави
 • шум диастоличен духащ на аортата

Несигурни симптоми на заболяването:

 • Изпотяване
 • рентген на сърцето – разширена дясна граница
 • тон II на a. pulmonalis акцентуиран