Brucella sp IgG (Бруцелоза)

Brucella sp IgG Бруцелоза медипро

Brucella sp IgG (Бруцелоза)

LOINC 13210-0
Кратко наименование Brucella sp IgG ( Бруцелоза )
Пълно наименование на теста Brucella species IgG антитела, общи антитела срещу Бруцелоза
Мерни единици Качествен тест (отрицателен или положителен)
Методика CLIA
Други имена Малтийска треска (Febris melithensis) или „Болест на Банг“ (Morbus Bangi)
Материал Серум, плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 48 часа
Условия за пробовземане Няма
Референтни стойности < 0.9 отрицателен; 0.9 -1.1 граничен; >1.1 положителен

Какво е Brucella sp IgG (Бруцелоза)?

Тестът представлява хемилуминисцентна реакция за качествена детекция на IgG антитела срещу Brucella species в серум. Правилно е да се изследва заедно с IgM антитела за да се стадира инфекцията. Теста е за детекция на общ за род Brucella антиген – липополизахарид Бруцелозата се причинява от малки, Грам-отрицателни микроорганизми от род Brucella. Те са с размери 0,5 – 0,7 на 1,0 – 1,5 µm. По-значими са следните видове:

  • Brucella melitensis – патогенна за хора, овце и кози
  • Brucella abortus – патогенна за говеда и хора
  • Brucella ovis – патогенна за овце и кози
  • Brucella suis – патогенна за свине и хора
  • Brucella canis – патогенна за кучета и хора

Защо и кога се изследва Brucella sp IgG (Бруцелоза)?

Изследването е необходимо при съмнения за Бруцелоза, неясни температурни състояния с увеличени лимфни възли и слезка. Заболяването представлява зооноза, т.е. развива се у хора и у животни. Бактериите отделят ендотоксин и са силно устойчиви във външната среда. Те се развиват и размножават в крави, овце, кози, свине и диви животни. У бременните животни те предизвикват аборт. В околната среда бруцелните бактерии попадат посредством околоплодните води и ципи, заразен плод и заразена плацента, изпражнения и урина. Те се откриват в млякото, млечните продукти и месото.
Инфектирането на човека става най-често при консумиране на заразени или замърсени храни. По-рядко замърсяването става чрез кожата и лигавицата по въздушен път – при обработка на кожи, стригане на вълна и пр.Попадналите в човешкия организъм бруцелни бактерии достигат по лимфен път до най-близките лимфни възли. Там те се размножават и чрез кръвта проникват в черния дроб, далака, костния мозък и други вътрешни органи.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взема се венозна или капилярна кръв за отделяне на серум или плазма.

Кои са често задаваните въпроси за Brucella sp IgG (Бруцелоза)?

  • Как протича заболяването?

След инкубационен период от 1 до 3 седмици се появяват първите болестни признаци – втрисане и повишаване на телесната температура до 39-40 градуса С, обилни изпотявания, главоболие, ставни и мускулни болки, болка и зачервяване на гърлото. Тези признаци се изявяват остро или постепенно. Въпреки високата телесна температура общото състояние на болните не е силно нарушено. Характерен признак е увеличаването на много групи лимфни възли – по шията, под мишниците, в ингвиналната област и по други места. Увеличават се черния дроб (хепатомегалия) и далакът (спленомегалия).
Артериалното налягане се понижава. Нерядко се развива възпаление на мозъчната обвивка (менингит) и на мозъка (енцефалит). Съществува и т. нар. хронична форма, при която повишената телесна температура се наблюдава месеци и дори години, а черният дроб и далакът са трайно увеличени. При хроничната форма на бруцелозата се засяга опорно-двигателния апарат, като се развива артрит на големите стави. Особено често се засягат тазобедрените и коленните стави, което нерядко води и до обездвижване. У заболелите бременни бруцелозата предизвиква аборт.

  • Лечението се провежда в инфекциозно болнично заведение със широкоспектърни антибиотици, прилагане на противобруцелозни гамаглуболин и ваксина, витамини, гликокортикоиди, антипиретици и други медикаменти

Прогнозата е благоприятна при ранно и активно лечение, като настъпва оздравяване, вкл. бактериалното оздравяване. При хроничната форма на бруцелозата със засягане на големите стави (тазобедрени и коленни) и на вътрешни органи (менингит, енцефалит) и неактивно лечение прогнозата е сериозна, а при влошаване – неблагоприятна, като смъртността достига 2-4%.

  • Профилактиката е от голямо значение. Заболелите животни се изолират и унищожават. В бруцелозното огнище се извършва дезинфекция. Хора, работещи със съмнителни контактни животни трябва да използват ръкавици, очила и маски (ветеринарни лекари, зоотехници, животновъди и др.) Такъв застрашен персонал подлежи на противобруцелозна ваксина

Информация за лекари

Информация за партьори

Серума е стабилен за транспорт до 48 часа в епруветка със сепарационен гел на t 4-8 C. Резултат на следващия работен ден.