Чуждо тяло в ухото

[lwptoc depth=“1″]

Чуждо тяло в ухото

Попадането на чужди тела в ухото е предимно случайно. Най-често е при малки деца, които по време на игра поставят в слуховия канал различни предмети – костилки, играчки, семки, хартийки и др. При възрастни често влизат живи организми или по време на сън или по случайност.

Чуждите тела в ухото предизвикват характерна симптоматика и изискват своевременно отстраняване, защото могат да предизвикат възпаление и перфорация на тъпанчевата мембрана.

От какаво се причинява?

Чуждите тела могат да се разделят на два вида:

  • Живи организми – попаднали в ухото предимно по време на сън или случайно – хлебарки, бълхи, мухи и различни други насекоми;
  • Предмети – тук може да се включи на практика всичко, което може да се побере в ушния канал – играчки, костилки, хартийки и др.

Какви са болестните промени?

Попадналите дребни и с гладки ръбове чужди тела могат да престоят продължително време без да дават някакви сериозни оплаквания, докато тези с остри ръбове, обемистите или набъбващи дават бързо оплаквания – дразнене, болка, намаляване на слуха и т.н.

Живите чуди тела се характеризират с много неприятни оплаквания поради движението си, което в комбинация с твърдата хитинова обвивка (при някои членестоноги) може да увреди тъпанчевата мембрана, макар това да се случва рядко.

Какви са симптомите?

Живите чужди тела предизвикват много оплаквания – болка, силен шум, дразнене, сърбеж.

Неживите чужди тела предизвикват по-различни оплаквания. Обемистите и набъбващите най-често застават на стеснението между хрущялната и костната част на слуховия канал. Те предизвикват чувство за пълнота, натиск в ухото и намаляване на слуха.

Продължителния престой на чуждо тяло може да предизвика възпалителни промени в слуховия проход поради постоянния натиск върху стените.

Как се поставя диагноза?

Диагнозата не представлява трудност при наличие на характерните симптоми и добре извършен оглед на външния слухов проход от специалист оториноларинголог (уши-нос-гърло).

С какво може да се обърка?

Чуждото тяло може рядко да се сбърка със засъхнала ушна кал (церумен) или в изключително редки случаи някакви туморни процеси в областта на външния слухов проход.

Как се лекува?

Екстракцията става чрез промивка или със специална кука за изваждане на чужди тела. Едно от най-важните неща в такъв случай е извършването на тази процедура да се остави на специалист уши-нос-гърло.

При чужди тела от животински произход първо се поставят няколко капки спирт или мазнина, за да се умъртви насекомото.

Промивката се извършва с вода, която е с температурата на тялото, поради близкото преминаване на вагусовия нерв, при чието дразнене може да се стигне дори до спиране на сърдечната дейност! Много е важно преди промивка да се знае за наличието на перфорация на тъпанчевата мембрана, през което може да се вкара промивната течност в средното ухо.

При набъбващи чужди тела е по-добре да се използва кука, вместо промивка.

Много често родителите се опитват да извадят тялото с подръчни средства – най-често пинсети или подобен инструмент, което най-често вкарва предмета още по-навътре и може да перфорира тъпанчевата мембрана.

При някои деца, поради отказ от съучастие или оказване на съпротива, описаните техники може да не могат да се приложат или дори да са опасни, което може да наложи използването на обща анестезия.

Как да се предпазим?

Очевидно не съществуват специфични мерки за предпазване от навлизане на чужди тела в ухото. Един добър начин е да се избягва даването на играчки с дребни компоненти на малките деца.

Какви са препоръките, след поставяне на дигнозата?

При съмнения за чуждо тяло в ухото трябва да се посети спешно специалист уши-нос-гърло. Опитите за самостоятелно изваждане на чуждото тяло са много опасни и трябва да се избягват!