Доброкачествени тумори на тънкото черво

Какво са доброкачествени тумори на тънкото черво?

Доброкачествените тумори на тънкото черво са редки клинични форми, които често остават асимптоматични през целия живот.

Въпреки че съставлява 75% от дължината и 90% от повърхността на стомашно-чревния тракт, тънкото черво съдържа сравнително малко първични неоплазми и по-малко от 2% от всички злокачествени заболявания храносмилателната система.

Подтипове на доброкачествените тумори на тънкото черво

Доброкачествените тумори на тънкото черво могат да се развият като единични лезии или като множествени лезии на няколко подтипа. Подтиповете включват следното:

 • Хиперпластични полипи
 • Аденоми
 • Стромални тумори
 • Липоми
 • Хемангиоми
 • Тумори, свързани със синдрома на Peutz-Jeghers

Тези тумори обикновено се характеризират с бавен растеж и забавена клинична картина. Те често остават асимптоматични, само за да бъдат открити случайно при аутопсия.

Доброкачествените тумори на тънкото черво са документирани при хора от всички възрастови групи, макар че средната възраст на представяне е между петото и шестото десетилетие на живота. Няколко серии са отбелязали слабо преобладаване при мъжете в сравнение с жените. Не е открита расова или етническа предразположеност.

В дуоденума, йеюнума и илеума могат да бъдат открити доброкачествени тумори на тънкото черво (по реда на нарастване на честотата). Туморите могат да бъдат единични, множествени или широко разпространени (тоест като част от полипозен синдром). Идентифицирани са следните три модела на растеж:

 • интралуминални
 • инфилтративн
 • серозни

Интралуминалните лезии най-често се свързват с развитието на вторична обструкция на червата и инвагинация, докато серозните лезии са свързани с волвулус (преплитане) на тънкото черво.

Предложени са няколко фактора, които обясняват както липсата на увреждания на тънките черва, така и рядкостта на тяхната злокачествена трансформация, както следва:

 • Първо, бързото чревно преминаване през тънките черва ограничава времето за контакт с лигавицата на тънките черва
 • Второ, по-голямата флуидност на химуса може да разреди луминалните дразнители
 • Трето, алкалното рН може да играе роля, както и ниското количество бактерии в тънките черва
 • И накрая, по-високи нива на бензил пероксидаза (смятана за детоксикиране на потенциални канцерогени) са открити в тънкото черво

Заедно, с повишени нива на имуноглобулин А и широко разпространена чревна лимфоидна тъкан, тези фактори могат да възпрепятстват растежа и развитието на доброкачествени тумори на тънкото черво и тяхната злокачествена трансформация.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова