Er (Естроген рецептор)

[lwptoc depth=“2″]

Er (Естроген рецептор)

Хормоналните рецептори са специализирани протеини, разположени на повърхността на определени клетки в тялото. Когато към тях се свърже определена молекула, в клетката постъпва сигнал за активиране или потискане на специфична функция. Както здравите клетки на гърдата, така и клетките на някои типове ракова тъкан притежават хормонални рецептори (естрогенов рецептор – ER и прогестеронов рецептор – PR). В голяма част от случаите на рак на гърдата туморните клетки притежават по-голямо количество хормонални рецептори, чрез които приемат сигнали за делене и разпространение.
Информацията за статуса на хормоналните рецептори при рак на гърдата е от изключителна важност за определяне на схема за лечение. Ако раковите клетки са рецептор-позитивни, е възможно заболяването да бъде повлияно чрез хормонална терапия. Изследването на естрогеновия и прогестероновия статус има ограничено значение като прогностичен фактор, но е утвърден предиктивен фактор и има основна роля при избора на хормонална терапия.

  • ER +: При около 80% от случаите туморните клетки на рака на гърдата са позитивни за естрогеновия рецептор
  • ER + / PR +: Около 65% от естроген рецептор-позитивните туморни клетки при рак на гърдата са и прогестерон рецептор-позитивни. Това означава, че клетките притежават рецептори и за двата хормона, които имат роля за развитието на рака
  • ER + / PR-: Около 13% от случаите на рак на гърдата са позитивни за естрогеновия рецептор и негативни за прогестероновия рецептор. Това означава, че прогестеронът няма роля за растежа и разпространението на раковите клетки
  • ER-/ PR +: Около 2% от клетките на рака на гърдата са естроген-рецептор-отрицателни и прогестерон-рецептор-позитивни
  • ER-/ PR-: При около 25% от случаите на рак на гърдата туморните клетки попадат в тази категория

Всеки положителен резултат от теста, независимо дали става въпрос за естрогенов, прогестеронов рецептор, или и за двата, означава, че ракът на гърдата се счита за хормон-рецептор-позитивен. В тези случаи може да се приложат хормонални терапевтици за забавяне или спиране на растежа на тумора чрез понижаване нивата на хормона естроген или чрез блокиране на ефектите му. Тези лекарства също могат да намалят риска от повторна поява на рака.