Етиология на туморите

Етиология на туморите

Какво е етиология на туморите?

Туморните разраствания са полиетиологичен патологичен процес. Известни са множество фактори на вътрешната и околната среда, които предизвикват или благоприятстват възникването на неоплазми. Въпреки това е много трудно за конкретния случай да определим етиология на туморите. Това се дължи на продължителния и неясен инкубационен период от времето на въздействие до проявлението на туморното разрастване и на многофакторното въздействие върху организма през този период. Ето защо изпадаме в парадоксалната ситуация, че познаваме множество етиологични фактори за развитието на туморите, но не знаем истинската причина за рака при конкретния болен.
Процесът на превръщане на нормалната клетка в туморна се означава като онкогенеза или карциногенеза, а агентите, които го предизвикват – като онкогени или карциногени, тъй като в много случаи названието карцином се употребява като синоним на злокачествен туморен процес. В настоящия момент на медицинската наука са познати голям брой канцирогенни фактори с най- различен характер. Според произхода и начина на въздействие канцерогенните фактори могат да се разделят на екзогенни или фактори на околната среда и генетични, определящи индивидуалната чувствителност или предразположение към развитието на тумори.
Повечето видове рак са свързани с експозиции, свързани с околната среда, с начина на живот или с поведението. Терминът „околна среда“, използван от изследователите на рака, се отнася до всичко извън тялото, което взаимодейства с хората. В този смисъл, околната среда не се ограничава до биофизичната среда (например експозиция на фактори като замърсяване на въздуха или слънчева светлина, срещани на открито или на закрито, у дома или на работното място), но също така включва и начин на живот, икономически и поведенчески фактори. Общите фактори на околната среда, които допринасят за смъртта от рак, включват тютюн (според една оценка, 25-30% от смъртните случаи), затлъстяване (30-35%), инфекции (15-20%), радиация, липса на физическа активност и замърсители на околната среда.
Почти е невъзможно да се докаже какво причинява рак при всяко лице, тъй като повечето ракови заболявания имат множество възможни причини. Например, ако човек, който използва тютюн, развива тежък рак на белите дробове, вероятно е причинен от употребата на тютюн, но тъй като всеки има малък шанс да развие рак на белите дробове в резултат на замърсяване на въздуха или радиация, има малък шанс ракът се развива поради замърсяване на въздуха или радиация. Ракът обикновено не е заразен при хората, въпреки че може да бъде причинен от онковируси и ракови бактерии.
Повече от 30% от раковите заболявания могат да бъдат избегнати чрез намаляване на ключовите рискови фактори: най-значимото от тях е употребата на тютюн, което е причина за около 22% от смъртните случаи от рак. Други 10% се дължат на затлъстяване, лоша диета, липса на физическа активност и пиене на алкохол. Други фактори включват някои инфекции, излагане на йонизиращо лъчение и замърсители на околната среда. В развиващия се свят почти 20% от раковите заболявания се дължат на инфекции като хепатит В, хепатит С и човешки папиломавирус. Тези фактори действат, поне частично, като променят гените на клетката. Обикновено много такива генетични промени се изискват преди рака да се развие. Приблизително 5-10% от случаите на рак се дължат на генетични дефекти, наследени от родителите на дадено лице.
Първото наблюдение за химическа карциногенеза е направена от английския хирург Персивал Пот (Percival Potts) в 1775 година, когато установява висока честота на рака на скротума у коминочистачи. В годините на началната индустриализация в Англия в комините били спускани голи 5-6-годишни момченца, които да ги почистват. След един инкубационен период от около 20 години те често страдали от рак на скротума.
Към химическите карциногенни фактори се отнася и тютюневият дим, за който беше безспорно доказано, че води до развитието на белодробен карцином. Значителна част от тези химически вещества се съдържат в атмосферния въздух, особено в големите градове, където попадат от промишлени предприятия, автомобилни газове, тютюнопушене и други.
Диетата, физическото бездействие и затлъстяването са свързани с приблизително 30-35% от смъртните случаи от рак. Счита се, че физическото неактивност допринася за риска от рак не само поради влиянието му върху телесното тегло, но и чрез отрицателни ефекти върху имунната система и ендокринната система. Повече от половината от ефекта от диетата се дължи по-скоро на недохранване, отколкото на хранене на твърде малко здравословни храни.
Диетите с ниско съдържание на зеленчуци, плодове и пълнозърнести храни и високо съдържание на преработени или червени меса са свързани с редица ракови заболявания. Диетата с високо съдържание на сол е свързана с рак на стомаха, афлатоксин В1, чести контаминирани храни, с рак на черния дроб. Това може да обясни частично разликите в случаите на рак в различните страни.
В световен мащаб около 18% от смъртните случаи от карциноми са свързани с инфекциозни заболявания. Тази пропорция варира в различните региони на света от висок 25% в Африка до по-малко от 10% в развитите страни. Вирусите са обичайните инфекциозни агенти, които причиняват рак, но бактериите и паразитите също могат да имат ефект.
Вирус, който може да причини тумор, се нарича онковирус. Те включват човешки папиломавирус (цервикален карцином), вирус на Epstein-Barr (B-клетъчно лимфопролиферативно заболяване и назофарингеален карцином), саркоматозен вирус на Капоши, вируси на хепатит В и хепатит С (хепатоцелуларен карцином). Бактериалната инфекция може също да увеличи риска от туморни заболявания, както се вижда при стомашен карцином, индуциран от Helicobacter pylori.
До 10% от инвазивните ракови заболявания са свързани с радиационна експозиция, включваща както йонизираща радиация, така и нейонизираща ултравиолетова радиация. Освен това, по-голямата част от неинвазивните видове рак са немеланомни ракови заболявания на кожата, причинени от нейонизиращо ултравиолетово лъчение.
Източниците на йонизиращо лъчение включват устройствата за образна диагностика и радон газ. Радиацията може да причини рак в повечето части на тялото, въпреки че твърдите тумори, предизвикани от радиация, обикновено отнемат 10-15 години и могат да отнеме до 40 години, за да станат клинично проявени. Предизвиканите от радиация левкемии обикновено изискват 2-10 години да се появят. Йонизиращата радиация не е особено силен мутаген. Експозициите при ниски дози, като например живеещи в близост до атомна електроцентрала, обикновено се смята, че нямат или имат много малък ефект върху развитието на рак. Радиацията е по- мощен източник на тумори, когато се комбинира с други агенти, причиняващи рак, като експозиция на радон газ и тютюневия дим.
По-голямата част от етиология на туморите са ненаследствени („спорадични ракови заболявания“). Наследствените ракови заболявания се причиняват предимно от наследствен генетичен дефект. По-малко от 0,3% от населението са носители на генетична мутация, която има голям ефект върху риска от рак и те причиняват по-малко от 3-10% от всички ракови заболявания. Някои от тези синдроми включват: някои наследствени мутации в гените BRCA1 и BRCA2 с повече от 75% риск от рак на гърдата и рак на яйчниците и наследствен неполипозисен колоректален рак, който присъства при около 3% от хората с колоректален рак, сред другите.
Някои вещества причиняват рак предимно чрез физически, а не химически ефект върху клетките. Значителен пример за това е продължителното излагане на азбест, естествено срещащи се минерални влакна, които са основна причина за мезотелиом. Други вещества от тази категория, включително естествено срещащи се и синтетични азбестови влакна като воластонит, атапулгит, стъклена вата, се считат за подобни. Материали от не влакнести частици, които причиняват рак, включват прахообразен метален кобалт и никел и кристален силициев диоксид (кварц, кристобалит и тридитит).
Някои хормони играят роля в развитието на тумори чрез насърчаване на клетъчната пролиферация. Инсулиноподобните растежни фактори и техните свързващи протеини играят ключова роля в пролиферацията на раковите клетки, диференциацията и апоптозата, което предполага възможно участие в карциногенезата.
Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова