Еуфория

Еуфория

Състояние, при което човек изпитва силни чувства на благосъстояние, въодушевление, щастие, екстаз, вълнение и радост. Тя може да бъде естествено (непатологично) състояние в случаите на сексуално удовлетворение, победа в състезание, постигнати цели, резултат от медитация и други. Този тип еуфория е краткотраен. В случаите, когато е редовно и дълготрайно състояние е симптом на различни заболявания и разстройства. Симптоми, които съпътстват еуфорията могат да включват халюцинации, безпокойство, проблеми с паметта, разсеяност, безпокойство, екстремни промени в настроението, параноя, объркване и дезориентация.

Еуфорията може да е резултат от:

  • Психични и поведенчески разстройства – биполярно разстройство, шизофрения, деменция, мания
  • Новообразувания – менингиом
  • Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини – травма на главата, височинна болест
  • Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата – хипертиреоидизъм
  • Фактори, влияещи върху здравното състояние – употреба на алкохол
  • Външни причини за заболеваемост и смъртност – употреба на наркотици
  • Болести на нервната система – болест на Алцхаймер (Alzheimer’s disease), епилепсия, множествена склероза, болест на Пик (Pick’s disease)
  • Страничен ефект от прием на медикаменти – седативи, барбитурати
  • Инфекциозни и паразитни болести – невросифилис

За диагностицирането на състоянието еуфория е необходимо снемането на пълна лична и фамилна анамнеза, включително симптоми, както и извършването на физически преглед (включително неврологичен). В зависимост от предполагаемата за еуфория причина може да се направят кръвни изследвания, изследвания на урина, тест за алкохол и наркотици, изследване на хормони, компютърна томография, ядреномагнитен резонанс. В допълнение към тези изследвания може да се направи консултация със специалисти – психиатър и/или психолог.