Езофагеални кисти

Какво е езофагеална киста?

През 1711 година Blasius първоначално описва езофагеалните кисти като дупликации. През 1881 година Рот също описва тези кисти, които могат да се разделят на следните две категории:

  • Обикновени кисти, облицовани с епител
  • Дупликации на хранопровода, които представляват ембриологично дублиране на част от мускула и субмукозата на хранопровода без епителна дупликация

Терминът езофагеална киста се отнася и за двете категории. Диагнозата и лечението на езофагеални кисти все още се развиват. Диагностиката се подпомага от използването на компютърна томография и ендоскопска ултрасонография. Понастоящем лечението преминава от торакотомия към по-малко инвазивни процедури, включително видео-асистирана торакоскопска хирургия и ендоскопски техники.

Къде се развива езофагеалната киста?

Езофагиалните кисти се развиват от нетипични елементи на езофагеалната стена. Обикновените кисти са дупликации на епитела, докато истинските хеморагични дупликации са дупликации на субмукозата и мускулната стена без дублиране на епитела.

Лигавицата на кистата може да варира и може да включва плоскоклетъчна, кубоидална, псевдостратифицирана, ресничеста и стомашна мукоза. Кръвоизливът може да бъде проявяващ се симптом, ако стомашната лигавица присъства в кистата. Другите видове мукоза не са специфично свързани със специфични симптоми.

Симптомите са причинени от компресия на околните структури. Приблизително 60% от езофагеалните кисти се срещат в долната третина на хранопровода, където трудността при преглъщане от компресия е най-честият симптом. 20% се срещат в горната част на хранопровода, където дихателните затруднения от компресия на трахеобронхиалното дърво са най-честият симптом, и 20% се срещат в средната третина на хранопровода, където са най-честите симптоми на гръдна болка и затруднено преглъщане.

Задните кисти в долната част на хранопровода могат да причинят сърдечни аритмии. Колкото по-голяма е кистата, толкова по-голяма е вероятността тя да предизвика симптоми.

Езофагиалните кисти са редки, но истинската им честота е неизвестна. Нито едно голямо проучване не е определило истинската честота на езофагеални кисти. Обикновено кистите се групират с други доброкачествени лезии на хранопровода и те представляват до 20% от тези лезии. Много пациенти с езофагеални кисти са асимптоматични и никога не са диагностицирани. До 80% от тези кисти се диагностицират в детска възраст.

Структура

Езофагиалните кисти имат двоен слой на заобикалящия ги гладък мускул, и са облицовани с храносмилателен (сквамозен или ентеричен) епител. Хистологията на резецирания образец показва, че кистозната стена е съставена от два гладки мускулни пласта и че вътрешната кистична стена е облицована с псевдоразширен колонен ресничест и/или сквамозен епител, свързан без хрущял или респираторна жлеза, което показва езофагеална диференциация.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова