Езофагеални мрежи и пръстени

Какво са Езофагеалните мрежи и пръстени?

Езофагеалните мрежи и пръстени са най-често срещаните структурни аномалии на хранопровода. Терминологията, патогенезата и лечението на тези езофагеални лезии остават спорни. Термините „пръстени и мрежи“ често се използват взаимозаменяемо в литературата. Патогенезата и лечението на езофагеални мрежи и пръстени се развиват. Повечето от тези структурни лезии са асимптоматични, но могат да причинят дисфагия.

Езофагеалните пръстени обикновено съществуват като единична лезия, но могат да бъдат множествени. Няколко имена са били измислени, когато в хранопровода се откриват многобройни пръстени, включително множество езофагеални пръстени или мрежи, вродена езофагеална стеноза, пръстеновиден хранопровод, гофриран хранопровод.

Епидемиология

През 1944 година Темпълтън първо описа езофагеалния пръстен като тънкослоен мембранозен пръстен в долния хранопровод. Преди 1953 година всички езофагеални мрежи, открити при кърмачета и деца, се смята, че са вродени. През 1953 година терминът „пръстен“ станал популяризиран заради асоциацията му с дисфагия. През това време, Ingelfinger и Kramer, както и Schatzki и Gary отделно съобщават за група възрастни над 50 години с рентгеново изследване на пръстеновидно стесняване на дисталния хранопровод, свързано с интермитентна дисфагия, особено след поглъщане на твърди храни.

Езофагеален пръстен

Езофагеалният пръстен се определя като концентрично, гладко, тънко (3-5 милиметра) разширение на нормална езофагеална тъкан, състояща се от 3 анатомични слоя – лигавица, субмукоза и мускул. Езофагеален пръстен може да бъде намерен навсякъде по хранопровода, но обикновено се намира в дисталния хранопровод. Съществуват три вида езофагеални пръстени, които са класифицирани по азбучен ред като А, В и С.Пръстенът А е необичаен и представлява мускулен пръстен няколко сантиметра, проксимален на сквамоколонната връзка. Той е разположен приблизително на 1,5 сантиметра проксимално на сквамоколонната връзка и рядко е симптоматичен. Някои дебати заобикалят съществуването на пръстена А като отделна единица.

Най-известният и общ пръстен в хранопровода е пръстенът В или пръстен на Schatzki. По дефиниция, пръстенът на Schatzki е мрежа, защото се състои само от лигавица и субмукоза. Обикновено пръстенът на Schatzki се намира в сквамоколонната връзка и отбелязва проксималния край на хиатална херния. Изследванията при аутопсия подкрепят факта, че свободната граница на пръстена на Schatzki маркира сквамоколонната връзка.

С-пръстенът е рядка анатомична находка по рентгенографски проучвания, отнасящи се до вдлъбнатината, причинена от диафрагмата. Той рядко е симптоматичен.

Езофагеална мрежа

Езофагеалната мрежа е тънко (2-3 милиметра), ексцентрично, гладко разширение на нормална езофагеална тъкан, състояща се от лигавица и субмукоза, която може да се появи навсякъде по дължината на хранопровода, но обикновено е разположена в предната посткрикоидна област на проксималния хранопровод.

Причини

Причината за езофагеални мрежи и пръстени остава спорна и може да бъде класифицирана като вродена или придобита.

Придобити причини за по-ниски езофагеални пръстени включват гастроезофагеална рефлуксна болест, каустично поглъщане, възпаление, предизвикано от лекарство и медиастинална радиация. Съществува и връзка с някои кожни заболявания. Придобити причини за езофагеалните мрежи включват желязодефицитна анемия, цьолиакия, болест на присадката срещу реципиента и кожни заболявания.

Патофизиологията на езофагеални мрежи и пръстени е спорна. Предложени са няколко теории за образуване на мрежи и пръстени. Те включват етиологии, свързани с вроден произход, недостиг на желязо, аномалия на развитието, възпаление и автоимунитет.

Патологични характеристики

Хистологичните находки на езофагеалните пръстени включват нормален плоскоклетъчен епител, базална клетъчна хиперплазия, хиперкератоза, пролиферативна съединителна тъкан, плазмени клетки и еозинофилна и лимфоцитна инфилтрация, типична за хронично възпаление.

Хистологичните находки на езофагеалните мрежи са обикновено нормални плоскоклетъчни епители със случайни хронични възпалителни клетки в субепителната тъкан.

Микроскопски езофагеалните пръстени на Schatzki са съставени както от лигавицата, така и от субмукозата, с хиперплазия на базалните клетки, хиперкератоза и често инфилтрация на еозинофили. Случаи с видни еозинофили най-вероятно представляват подтип на първичен еозинофилен езофагит.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова