Натрупване на фибриноид

Натрупване на фибриноид

Какво е фибриноид?

С названието „фибриноид“ се означават различни по състав вещества, отлагащи се извънклетъчно в органния интерстициум. Причините за натрупване на фибриноид са твърде разнообразни. Най-често за това се обвиняват имунните и автоимунните заболявания, хипертоничната болест, острата и хронична язва на стомаха и дуоденума.

Какво съдържа фибриноидът?

С помощта на имунохистохимични методи се доказва, че фибриноидът съдържа плазмени протеини – фибрин, албумин и глобулини, продукти от разградените колагенови влакна и основно вещество, имунни комплекси, ядрени и цитоплазмени остатъци.

При различните заболявания се образуват различни по състав фибриноиди

При различните заболявания се образуват различни по състав фибриноиди, при които основните морфогенетични фактори са едни и същи. Те са:

  • деструкция на колагеновите влакна – те набъбват, губят напречната си набразденост и се фрагментират
  • изменение на полизахаридния състав на основното вещество
  • повишена съдова проницаемост, която благоприятства инсудация на високомолекулни плазмени компоненти

Микроскопски фибриноидът представлява хомогенна и без структурна субстанция. С помощта на различни оцветителни методи дава следните резултати:

  • оцветяване по Браше и Фьолген – положително оцветяване за нуклеинови киселини
  • ПАС – реакция – червено оцветяване
  • оцветяване по ван Гизон – жълто оцветяване

Кога възниква фибриноидна некроза?

На мястото на разградената съединителна тъкан се наблюдава аморфна маса. Тя възниква след разпадането на колагенните влакна и основното вещество. Когато местните клетки в това огнище некротизират, се говори за фибриноидна некроза. Около зоните с фибриноидно натрупване и некроза се развива вторична възпалителна реакция.

Електронно микроскопски колагенните влакна показват количествени дегенеративни промени. Те се изразяват със загуба на периодичност, разцепване на колагенните фибрили на субфибрили, фрагментация до пълен разпад в огнищата с фибриноидна некроза. Всред увредените в различна степен колагенови влакна се отлага фибрин и други плазмени протеини и имунокомплекси, а в огнищата на фибриноидна некроза – клетъчни и ядрени остатъци от местни разрушени клетки.

В зависимост от преобладаването на определен морфологичен фактор, при различните заболявания се образуват три основни форми на натрупване на фибриноид, които ще бъдат разгледани в друга рубрика.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова