Гастроинтестинални инфекции ( GI Panel )

[lwptoc depth=“2″]

Гастроинтестинални инфекции ( GI Panel )

Какво е Гастроинтестинални инфекции?

Теста е предназначен за бързо откриване на 22 причинителя на Гастроинтестинални инфекции, посредством мултиплексен PCR. Предназначен е за спешна диагностика на вирусни,бактериални и паразитни инфекции. Поради факта, че резултата от теста се получава за около 2 часа, е подходящ за изследване преди началото на антибиотична, антипаразитна или противовирусна терапия. Тестът дава възможност за бързо ориентиране в епидимиологичната обстановка, особено при заболяванивя в колективи (детски градини, училища и др.) Изследваните причинители са:

 • Aeromonas DNA
 • Campylobacter DNA
 • Clostridium difficileToxin A/B DNA
 • E coli enteroaggregative ( EAEC ) DNA
 • E coli enteropathogenic ( EPEC ) DNA
 • E coli enterotoxigenic ( ETEC ) DNA
 • Plesiomonas shigelloides DNA
 • Salmonella sp DNA
 • E coli shiga-like toxin (stx1+​stx2)
 • Shigella/ Enteroinvasive E coli ( EIEC) DNA
 • Vibrio sp DNA
 • Vibrio cholerae DNA
 • Yersinia enterocolitica DNA
 • Cryptosporidium sp DNA
 • Cyclospora cayetanensis DNA
 • Entamoeba histolytica DNA
 • Giardia lamblia DNA
 • Adenovirus DNA
 • Astrovirus RNA
 • Norovirus genogroup I and II RNA
 • Rotavirus A RNA
 • Sapovirus RNA

Важно е да се знае, че изброените причинители на остри гастроентерити са почти 99% от клиничните случаи.

Защо и кога се изследва Гастроинтестинални инфекции?

Тестът се прилага при съмнения за заболяване предизвикано вирус,паразит или бактериален причинител.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Тестът е предназначен за диагностика на фецес. Изследването на повърнати материи е ненадеждно!

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Наличието на някои от изследваните причинители може да се тълкува единствено и само в контекста на цялостното състояние на пациента.

Кои са често задаваните въпроси за Гастроинтестинални инфекции?

Наличието на някои от изследваните причинители, не изключва необходимостта от изследване и за друга бактериална флора, което налага извършване и на други лабораторни изследвания (класическа микробиална посявка).

Информация за лекари

При епидемичен обстановка в затворени колективи е допустимо изследването на две или три проби, за бърза ориентация на причинителя. Последващите тестове за целия колектив, при наличието на доказан причинител, могат да се извършват и по други, по-евтини методи.

Информация за партьори

Най-добри резултати от изследването се получават, когато за транспорт се използва добре затварящ се контейнер. Много течни фецеси могат да се транспортират в Z епруветка (без добавени консерванти или други в-ва).