Хепатит А (аnti-HAV IgM)

[lwptoc depth=“2″]

Хепатит А (аnti-HAV IgM)

LOINC 13951-9
Кратко наименование Хепатит А (аnti-HAV IgM)
Пълно наименование на теста Oпределяне на IgM антитела срещу вируса на хепатит A (HAV IgM )
Мерни единици Качествен тест
Методика Хемилуминесцентен метод (CLIA)
Други имена Антитела при остър вирусен хепатит А(„болест на мръсните ръце“)
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности Отрицателен; граничен ;положителен

Изследването за Хепатит А се извършва чрез измерване на антитела (имунния отговор) срещу Хепатит А – клас IgG и IgM.

  • Анти-хепатит А антитела-IgG са показателни за прекарана инфекция и се откриват до края на живота. Те имат протективен характер и е невъзможна повторна инфекция. Те също така се откриват и при имунизирани пациенти
  • Анти-хепатит А антитела-IgM са маркер за прясна инфекция. Правилно е да се изследват и чернодробните ензими (АсАТ, АлАТ и Гама ГТ), билирубин и урина-общо химично изследване

Скоро след имунизация е възможно да се открият ниско титърни IgM антитела които са бързопреходни.