Токсични хепатити

Какво е токсичен хепатит?

Токсичен хепатит е възпаление на черния дроб, причинено от химикали. Много химикали, които са умишлено или неволно вдишани или консумирани, могат да имат токсични ефекти върху черния дроб. Сред тези химикали са лекарства, промишлени разтворители и замърсители. Почти всеки лекарствен продукт, който можем да си представим, по едно или друго време е посочен като причина за токсичен хепатит. Токсините могат понякога да причинят хронично чернодробно заболяване и дори цироза, ако експозицията на токсина не бъде спряна.

Етиология

Черният дроб играе централна роля в трансформирането и изчистването на химикали и е податлив на токсичност от тези агенти. Някои лекарствени средства, когато се приемат при предозиране, а понякога дори и в терапевтични граници, могат да увредят органа. Други химически агенти, като тези, използвани в лабораториите и промишлеността, естествените химикали (например, микроцистин) и билковите лекарства могат също да предизвикат хепатотоксичност. Химикали, които причиняват увреждане на черния дроб, се наричат хепатотоксини.

Токсини, които могат да увредят черния дроб, са разделени на две групи:

  • Предвидими са тези, за които е известно, че причиняват токсични хепатити и увреждане на черния дроб с достатъчно излагане на един или повече от тези химикали. Примери за химикали в тази група са разтворители за почистване, тетрахлорметан и ацетаминофен за облекчаване на болката.
  • Непредсказуеми са тези токсини, които увреждат черния дроб при много малка част от индивидите, изложени на химичното вещество. Непредсказуемото увреждане, причинено от повечето лекарства, е много слабо разбрано, но последните данни показват, че токсичният отговор на лекарството вероятно зависи от вида ензим, който човек наследява, за да метаболизира лекарството.

Механизъм на увреждане

Механизмът на увреждането включва директно увреждане чрез кумулация на метаболити от веществото в черния дроб или индиректен – имунен механизъм – при прием на някои медикаменти, които действат като хаптени.

Лекарствата продължават да бъдат изваждани от пазара поради късното откриване на хепатотоксичност. Поради уникалния си метаболизъм и тясната връзка със стомашно-чревния тракт, черният дроб е податлив на нараняване от лекарства и други вещества. 75% от кръвта, идваща в черния дроб, пристига директно от стомашно-чревните органи и след това в далака през порталните вени, които водят до лекарства и ксенобиотици в почти неразредена форма.
Няколко механизма са отговорни или за предизвикване на увреждане на черния дроб, или за влошаване на процеса на увреждане. Много химикали увреждат митохондриите, вътреклетъчни органели, които произвеждат енергия. Неговата дисфункция освобождава прекомерно количество оксиданти, които от своя страна увреждат чернодробните клетки.
Активирането на някои ензими в системата на цитохром Р-450, като например CYP2E1, също води до оксидативен стрес. Травмата на хепатоцитите и жлъчните пътища води до натрупване на жлъчна киселина в черния дроб. Това насърчава допълнително увреждане на черния дроб. Непаренхимни клетки, такива като Купферовите клетки, мастно съхраняващи звездовидни клетки и левкоцити (неутрофили и моноцити) също имат роля в механизма.

Клинична картина

Клинично картината напомня първично заболяване на черния дроб – най-често остър хепатит до остра чернодробна недостатъчност и рядко стеатохепатит, хроничен или автоимуно-подобен хепатит. Симптомите като гадене, повръщане, повишена температура, жълтеница, както и абнормни чернодробни изследвания и чернодробна биопсия често са идентични с вирусния хепатит. От друга страна, симптоми като повишена температура, коремна болка и жълтеница могат да имитират други състояния на черния дроб, като камъни, блокиращи жлъчните пътища.

В рубриката токсични хепатити са включени възпаления на черния дроб причинени от токсични дози или страничен ефект на някои медикаменти или вещества, които ще бъдат разгледани по-подробно в отделни статии.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова