Хроничен улцеро-хеморагичен колит (ХУХК, Улцерозен колит)

[lwptoc depth=“1″]

Хроничен улцеро-хеморагичен колит (ХУХК, Улцерозен колит)

Хронично възпалително заболяване на дебелото черво, което се характеризира с непрекъснат ход и разязвявания на лигавицата. Отнася се заедно с болестта на Крон към т.нар. хронични възпалителни заболявания на червата. Предполага се, че заболяванията имат автоимунен характер и генетично предразположение.

От какаво се причинява?

Причините за възникване на заболяването са неизвестни. Предполагат се автоимунни процеси, нарушения в имунната регулация, повишена активност на имунните клетки в чревната лигавица въз основа на генетична предразположеност и др.

Какви са болестните промени?

Заболяването започва обикновено от ректума и се разпространява проксимално. Развива се проктит, левостранен колит или панколит. Когато възпалението е остро, чревната лигавица е зачервена, оточна, кърви при допир.
В жлезите се натрупват гранулоцити. Образуват се характерни за заболяването крипт-абсцеси. Рецидивиращите разязвявания на лигавицата водят до загуба на нормалния й релеф и образуване на „псевдополипи”.

Какви са симптомите?

  • Кръвенисто-слузна диария;
  • Коремни коликообразни болки със спастичен характер;
  • Тенезми;
  • Повишена температура;

Често са налице и извънчревни симптоми: кожни заболявания (еритема нодозум, пиодерма гангренозум), атрит, анкилозиращ спондилит, очно засягане (увеит, еписклерит), първичен склерозиращ холангиит.

Заболяването в детска възраст води до забавяне на растежа.

Възможни усложнения са масивен кръвоизлив и тоскичен мегаколон (токсично разширяване на дебелото черво).

Заболяването е преканцероза, за това изисква много сериозно наблюдение.

Според клиничното си протичане заболяването може да има хронично-рецидивираш ход, непрекъснат хроничен ход, фулминантно протичане.

Как се поставя диагноза?

Анамнеза, клиничен преглед – оглед на ануса и ректално туширане. Диагнозата се поставя чрез фиброколоноскопия  (виждат се типичните лигавични изменения) и хистологично изследване на тъканен материал. Задължително е бактериологичното изследване на изпражненията за изключване на инфекциозен процес.
Лабораторните изследвания могат да докажат наличието на авто-антитела – p ANCA = антинеутрофилно цитоплазмени антитела. Позитивират се в 80% от случаите.

С какво може да се обърка?

Трябва да се изключат инфекциозен и неинфекциозен колит, както и други чревни заболявания, като болест на Крон, апендицит, дивертикулит, хранителна алергия, злокачествено заболяване, синдром на лесно дразнимо черво. Рентгеновите изследвания, ендоскопските и хистологичните данни спомагат за уточняване на диагнозата.

Как се лекува?

Медикаментозното лечение включва препарати производни на 5-аминосалициловата киселина (аминосалицилати) – месалазин, сулфасалазин, олсасалазин  и др. Използват се и кортикостероиди с локално действие. При усложнения и спешния състояния (токсичен мегаколон, масивен кръвоизлив) се прибягва към хирургично лечение.

Не по-малко важни са диетата и общо укрепващото лечение. Трябва да се избягват храните, към които има непоносимост

Как да се предпазим?

Докато етиологията на заболяването е неясна, профилактика не може да се направи.

Какви са препоръките, след поставяне на дигнозата?

Наблюдение, спазване на диетата и общоукрепващото лечение.