Кардиологичен Медицински Център – Варна

  1. Home
  2. »
  3. Кардиологичен Медицински Център – Варна
Contact Information
Адрес:
ул. Дрин 1, гр. Варна 8600
Description:

Кардиологичен Медицински Център – Варна предлага първокласна доболнична медицинска помощ от доказани лекари с дългогодишен опит от различни области на медицината.

Кардиологичен медицински център - Варна е лечебно заведение за специализирана доболнична медицинска помощ, което предлага висококачествени услуги, фокусирани предимно в областта на сърдечносъдовите заболявания. В центъра работят лекари с богат опит и утвърдено име в различни области на медицината. Лечебното заведение разполага с модерно оборудвани специализирани кабинети и клинична лаборатория със съвременна апаратура.

Клиники и отделения:

Кардиологичен.
Ендокринологичен.
Нефрологичен.
Телефон: +359-52-609-903

Send message to moderator