Кръвоизлив

Какво е кръвоизлив?

Кръвоизлив е изливането на кръв с всички нейни компоненти извън кръвоносните съдове или сърцето в тъканните цепнатини, телесните кухини или върху свободна повърхност. Този процес се нарича още и екстравазация.

Класификация

Кръвотечението бива:

 • външно – при излив на кръв във външната среда
 • вътрешно – при излив на кръв във вътрешните кухини

В зависимост вида на засегнатия съд различаваме:

 • артериално
 • венозно
 • капилярно

В зависимост от начина, по който кръвта излиза от кръвоносните съдове се различаваме:

 • чрез разкъсване (haemorrhagia per rhexin) – кръвоизливи вследствие нараняване на кръвоносните съдове
 • чрез диапедеза ( haemorrhagia per diapedesin) – кръвоизливи вследствие преминаване на еритроцити през съдовата стена, чиято цялост видимо не е нарушена

Кръвоизлив чрез разкъсване

Разкъсване на големи артерии или вени има при травми, болестни изменения в стената на съдовете причинено от атеросклероза, варици, възпалителни заболяваня или вторично ерзиране от тумори, язви и други.

Кръвоизлив чрез диапедеза

Кръвоизлив чрез диапедеза се наблюдават в съдовете на микроцирклулацията – капиляри и венули. Съдовата стена не бива разкъсана, но е повишена проницаемостта на ендотелната им покривка, поради което еритроцитите излизат пасивно от капилярната стена под действо на кръвното налягане.

В зависимост от локализацията кръвоизливите биват:

 • хематом (haematom) – натрупване на различни количества кръв в дадена тъкан, оформяща масивен кръвен
 • съсирек
 • епистаксис (epistaxis) – кръвоизлив от носа
 • хемоптое (haemoptoe) – кръвохрак
 • хемоптиза (haemoptysis) – наличие на жилки кръв в храчките
 • хематемеза (haematetemesis) – повръщане на кръв
 • мелена (melaena) – черна хематинизирана кръв в червата и фекалиите
 • хематурия (haematuria) – изливане на кръв в урината
 • менорагия (menorrhagia) – обилно менструално кръвотечене
 • метрорагия (metrorrhagia) – неменструално кръвотечене от матката
 • хемартроза (haemarthrosis) – кръв в ставната кухина
 • хемоторакс – наличие на кръв в гръдната кухина
 • хемоперикард – наличие на кръв в сърдечната кухина
 • апоплексия (apopelxia) – мозъчен кръвоизлив

Кръвоизливите по кожата се разделят на:

 • петехии – малки, точковидни кръвоизливи
 • пурпура – кръвоизлив с диаметър до 1cm
 • екхимози (ecchymoses) – големи, петнисти кръвоизливи
 • суфузии
 • сугелацио
 • хематом

Патогенезата показва няколко основни механизма на нарушенията свързани с кръвозагубата:

 • намаление на обема циркулираща кръв – хиповолемия
 • понижение на артериалното кръвно налягане – хипотензия
 • хипоксемия, хипоксия на органите и тъканите водещи до смутена обмяна на вещества

Какви са защитно-приспособителни реакции на организма при кръвозагуба?

Защитно-приспособителни реакции на организма при кръвозагуба биват спазъм на периферните съдове, промяна на съдовия тонус, освобождаване на кръв от кръвните депа, увеличаване на сърдечния минутен обем, учестено и задълбочено дишане, стимулиране на еритро- и левкопоезата.

Какви са последиците от кръвозагубата?

Последиците от кръвозагубата зависят от скоростта, с която се развива кръвозагубата, от количеството загубена кръв, локализацията на кръвоизлива, пол и възраст, реактивност на организма. Без съществена опасност за организма се понася еднократно до 20% от обема циркулираща кръв.
Масивни и бързоразвиващи се кръвоизливи с количество на изгубената кръв възлизаща на над 1/3 от обема кръв могат да доведат до циркулационен колапс, хеморагичен шок и смърт. Хроничните малки кръвозагуби се понасят добре от организма ткт водят до включване на компенсаторните механизми.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова