Синдром на Лютембаше

Синдром на Лютембаше

Решаващи симптоми на заболяването

 • катетеризация на сърцето – митрална стеноза в съчетание с междупредсърден дефект

Определящи симптоми на заболяването

 • ЕКГ – разширена вълна Р
 • заболяване вродено
 • катетеризация на сърцето – много високо налягане в дясното предсърдие, дясната камера и a. pulmonalis
 • катетеризация на сърцето – разлика между налягането в лявото предсърдие и дясната камера
 • рентген на сърцето – разширено дясно предсърдие, дясна камера и белодробна артерия
 • рентген на сърцето – тясна аортна дъга
 • тон на отваряне на митралната клапа на върха
 • шум пресистоличен и диастоличен на върха

Съществени симптоми на заболяването

 • ЕКГ – десен бедрен блок
 • ЕхоКГ – v. mitralis – задно платно протича конкордантно на предното
 • ЕхоКГ – v. mitralis – предно платно – намален диастоличен наклон
 • ЕхоКГ – парадоксално движение на междукамерната преграда
 • заболяване придобито (след ревматичен пристъп)
 • катетеризация на сърцето – повишено кислородно насищане в дясното предсърдие и дясната камера
 • катетеризация на сърцето – умерено повишено налягане в лявото предсърдие
 • постепенно начало на заболяването
 • рентген на сърцето – калцификации на платната на митралната клапа
 • тон II на a. pulmonalis фиксирано раздвоен
 • Цианоза

Несигурни симптоми на заболяването

 • лесна умора
 • пулс малък
 • сърцебиене
 • хипотония