МБАЛ „Сърце и Мозък“, гр. Бургас

  1. Home
  2. »
  3. МБАЛ „Сърце и Мозък“, гр. Бургас
Contact Information
Адрес:
ул. "Здраве" № 1, град Бургас 8000
Description:

МБАЛ "Сърце и Мозък", гр. Бургас, е многопрофилна болница за лечение на сърдечносъдови заболявания.

Тя е част от веригата здравни заведения към Българския кардиологичен институт, чиято основна цел е предоставянето на висококачествени здравни грижи и намаляване на заболеваемостта и смъртността от сърдечносъдови заболявания.
Болницата разполага с клиники и отделения с най-високото трето ниво на компетентност, съгласно националните медицински стандарти, по кардиохирургия, съдова хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, обща хирургия, ортопедия и травматология, медицинска онкология, лъчелечение, нервни болести, образна диагностика, физикална и рехабилитационна медицина, както и клиники и отделения по кардиология и електрокардиостимулация, инвазивна кардиология, анестезиология и интензивно лечение, интензивно лечение по кардиология, интензивно лечение по кардиохирургия, обща и клинична патология. Клинико-диагностичните структури на болницата включват клинична, имунологична, микробиологична и генетична лаборатории.
Отделения в лечебното заведение:
Отделение по образна диагностика. Специалистите в отделението работят с висококачествено оборудване и извършват КТ диагностика на сърце, коронарни съдове, главен мозък, бял дроб, коремни органи и други.
Отделение по кардиология. Отделението е тясно специализирано в лечението на хронични и остри сърдечносъдови заболявания.
Отделение по кардиохирургия. Отделението предоставя иновативни възможности и методи за кардиохирургични интервенции, както и лечение на сърдечносъдови заболявания.
Отделение по инвазивна кардиология и електрокардиостимулация. С цел диагностика и лечение, в отделението се извършват инвазивни процедури и се поставят електрокардиостимулатори.
Отделение по анестезия, реанимация и интензивно лечение.
Телефон: 056 703003

Send message to moderator