МБАЛ „Сърце и Мозък“, Плевен

0.0
  1. Home
  2. »
  3. МБАЛ „Сърце и Мозък“, Плевен
Contact Information
Адрес:
ул. "Пиер Кюри" № 2, гр. Плевен 5800
Description:

Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък” е високотехнологична, съвременно оборудвана болница за лечение на сърдечносъдови, неврологични и онкологични заболявания.

Болницата разполага с клиники и отделения с най-високото трето ниво на компетентност, съгласно националните медицински стандарти, по кардиохирургия, съдова хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, обща хирургия, ортопедия и травматология, медицинска онкология, лъчелечение, нервни болести, образна диагностика, физикална и рехабилитационна медицина, както и клиники и отделения по кардиология и електрокардиостимулация, инвазивна кардиология, анестезиология и интензивно лечение, интензивно лечение по кардиология, интензивно лечение по кардиохирургия, обща и клинична патология. Клинико-диагностичните структури на болницата включват клинична, имунологична, микробиологична и генетична лаборатории. В болницата се извършват научни и учебни дейности, включително обучение на студенти, специализанти и докторанти, интервенционални и неинтервенционални клинични изпитвания.

Клиники и отделения:

Клиника по обща кардиология;
Клиника по кардиохирургия;
Клиника по съдова хирургия;
Клиника по анестезиология, реанимация и интензивно;
Клиника по неврохирургия;
Отделение по интензивно клинично лечението;
Отделение за интензивно кардиохирургично лечението;
Отделение по неинвазивна диагностика;
Отделение по инвазивна кардиология и електрокардиостимулация;
Отделение по образна диагностика;
Отделение по нервни болести.

Лаборатории

  • клинична;
  • микробиологична.
Телефон: 064 678400

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Send message to moderator