NT proBNP

[lwptoc depth=“2″]

NT proBNP

Какво е NT proBNP?

N терминален фрагмент на В-тип натриуретичен пептид (BNP)

В-тип натриуретичен пептид е хормон отделян от предсърдията и камерите на сърцето при регистриране на повишено налягане в тях. Физиологичното действие на Натриуретичните пептиди в това число и ВNР е: -инхибиране на реабсорбцията на натрий и вода в бъбреците и съответно увеличаване на диурезата – вазодилатация и понижаване на кръвното налягане
Натриуретичните пептиди са антагонисти на вазоконстрикторните хормони от ренин-ангиотензин-алдостеронова система и антидиуретичния хормон, които имат важна патогенетична роля при прогресията на левокамерната дисфункция и развитието на сърдечната недостатъчност. Групата на натриуретичните пептиди включва:

  • предсърден натриуретичен пептид-Atrial natriuretic peptide АNР
  • В-тип натриуретичен пептид / мозъчен /-Brain natriuretic peptide ВNР
  • С тип натриуретичен пептид-C-type natriuretic peptide СNР

АNР и ВNР са по произход от сърцето, СNР е от ендотелен произход ВNР се секретира като про-хормон -Под действието на пептидази се разделя на N-терминален фрагмент NТ-ВNР и активна форма ВNР в еквимоларни количества. -Активната форма ВNР имат кратък полуживот и бързо се отстранява от циркулацията -N-терминалния участък- NТ-ВNР се задържа по-дълго време в кръвта, по-стабилен е и затова се предпочита неговото измерване в лабораторни условия.

Какво е клиничното значение на NT proBNP?

Изследването на концентрацията на ВNP в серум се препоръчва от Европейското кардиологично дружество като единствен полезен биохимичен маркер при диагностицирането на сърдечната недостатъчност./Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure-European Нeart Journal(2001) ,22, 1527-1560/ Kонцентрацията на ВNР при пациенти със сърдечна недостатъчност корелира с функционалния клас от класификацията по NYHA/New York Heart Association/

В този смисъл теста може да се използва за:

  • Оценка на тежестта на сърдечната недостатъчност и левокамерната функция при пациенти с нелекувана сърдечна недостатъчност –
  • Идентифициране на пациенти в доболничната помощ с подозирана сърдечна недостатъчност , които имат нужда от допълнителни специализирани изследвания –
  • Диференциално диагностичен тест при пациенти с остро настъпила диспнея.В тези случаи нормалните нива на BNP изключват сърдечен произход на диспнеята. –
  • Мониториране на терапевтичния ефект при пациенти със сърдечна недостатъчност – при добре лекувани пациенти, плазмените нива могат да се върнат към нормални стойности Определяне на прогнозата и риска при всички форми на кардиоваскуларни заболявания, респективно при левокамерна дисфункция. Освен при застойна сърдечна недостатъчност ВNР се увеличава и при: -остър миокарден инфаркт- по време на първата седмица -камерна хипертрофия; -кардиомиопатии; -клапни заболявания; -тахикардии и тахиаритмии;

Подчертано високите нива са лош прогностичен белег.
Пациентите с нива на ВNР под долните референтни граници за мъже и жени със сигурност до 97% не са рисково застрашени от развитие на усложнения -левокамерна дисфункция и сърдечна недостатъчност, както и смъртен изход.

Референтни граници: <50г. 0 – 85; 50 – 70г. 0-150; >70г. 0 – 250 pg/ml