Онкоцитом

Какво са онкоцитомите?

Онкоцитомите са редки доброкачествени новообразувания, съставени от онкоцити или полиедрични клетки с еозинофилна цитоплазма, съставена от обилни митохондрии и тъмни централно разположени ядра.

Епидемиология

Hürthle е описал за първи път онкоцити в кучешка щитовидна жлеза през 1894 година. Терминът „онкоцитом“ за първи път е използван от Schaefer за описание на „зърнести подути клетки“ в каналите и ацинусите на слюнчените жлези. През 1931 година Hamperl съобщава за онкоцитоми в многобройни жлезисти структури, включително големи слюнчени жлези, щитовидни и паращитовидни жлези, хипофизна жлеза, тестиси, панкреас, черен дроб и стомах.

Онкоцитните неоплазми включват група от редки тумори на слюнчените жлези. Хистологично, Световната здравна организация (1991) ги класифицира в три различни вида: онкоцитоза, онкоцитом и онкоцитен карцином. Онкоцитозата се смята за хиперпластична промяна и може да се прояви с генерализирано разширение на жлезите, докато онкоцитома и онкоцитният карцином представляват неопластични процеси.

Онкоцитомът е известен и с по-описателните и по-малко объркващи термини на оксифилния и ацифилния аденоми на гранулираната клетка. Онкоцитомът е рядка доброкачествена неоплазма на слюнчените жлези, съставена от големи епителни клетки с характерна ярка еозинофилна гранулирана цитоплазма (онкоцитни клетки). Hamperl е определил „онкоцитите“ като специален тип епителни клетки, характеризиращи се с по-голяма от оригиналната клетка, с богата на митохондрии плътна цитоплазма, съдържаща ацидофилни гранули.
Онкоцитите могат да бъдат открити в нормалните органи, както при тумори, като големи и малки слюнчени жлези, щитовидната жлеза, паращитовидната жлеза, хипофизната жлеза, надбъбречната жлеза, жлъчния мехур, матката, тестиса, фалопиевите тръби, панкреаса, черния дроб, стомаха, бъбреците, белите дробове, фаринкса, трахеята и хранопровода.

Онкоцитомът съставлява приблизително 0,4-1% от всички неоплазми на слюнчените жлези, които се срещат главно в паротидните жлези, като само малък процент се среща в слюнчените жлези на небцето, ларинкс, носна кухина, максиларен синус и слъзна жлеза. Той се среща предимно при лица над 50-годишна възраст. Според някои автори биологичното поведение на онкоцитомите, произтичащи от споменатите слюнчени жлези, е агресивно и трябва да се разглеждат като нискостепенни злокачествени заболявания.

Етиология

Няма категорични етиологични фактори за онкоцитом, въпреки че в някои съобщения има връзка с радиацията. Онкоцитните промени са отбелязани с нарастване на възрастта и са почти универсална находка при индивидите около седмото десетилетие на живота. Смята се, че онкоцитните промени на секреторния епител са метапластични, защитно явление срещу неблагоприятна промяна.
Предполага се, че онкоцитната промяна може да бъде резултат от компенсаторна митохондриална хиперплазия в нормални клетки, причинена от митохондриални увреждания или изчерпване на един или повече митохондриални ензими.

Патологически характеристики

Микроскопски, туморът се състои от твърди връзки или клъстери от плътно опаковани онкоцити и има тънка нишка на фибро-съдова строма, разделяща тези клетки. Разпръснати тръбички с променливи размери, от които някои с асоциирани еозинофилни интралуминални секрети, могат да бъдат видни. Клетките са с голяма кубообразна до колонна форма и са подредени в органоиден модел с видна, еозинофилна фино гранулирана цитоплазма и кръгли ядра. Еозинофилията е променлива и следователно може да има примеси на светло- и тъмно-оцветени клетки. Понякога кистични промени са забелязани в оксифилните аденоми.

Диференциалната диагноза за онкоцитом включва плеоморфен аденом и тумори на Warthin. Всеки тумор може да бъде разграничен въз основа на неговите хистопатологични характеристики. Онкоцитомите се характеризират с наличието на мономорфни онкоцити без митози и некрози. За разлика от плеоморфните аденоми, които имат дебели и неравномерно капсули, онкоцитомите имат тънки капсули.
Туморът на Warthin може също да бъде изключен от цитологията и хистологията от липсата на лимфна популация. В допълнение към първичния тумор, могат да бъдат намерени околни области на онкоцитната метаплазия. Характеристиките на злокачествената трансформация включват локална инвазия в мускулни, периневрални и лимфни структури, както и микроскопични характеристики, включително ядрена атипия, клетъчен полиморфизъм, митози и фокална некроза.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова