Инхалаторни – Панел 7 (20 отделни алергена)

Инхалаторни – Панел 7 (20 отделни алергена)

Дава информация за всеки отделен алерген включен в състава на панела!

  • Сладка пролетна трева
  • Ежева главица
  • Ливадна тимотейка
  • Ръж
  • Елша
  • Бреза
  • Леска
  • Дъб
  • Амброзия
  • Див пелин
  • Живовляк
  • Домашен прах (Dermatophagoides pteronyssinus)
  • Домашен прах (Dermatophagodies farinae)
  • Котка
  • Куче
  • Kон
  • Плесен (Penicillium notatum)
  • Плесен (Cladosporium Herbarum)
  • Плесен (Aspergilus Funigatum)
  • Плесен (Alternaria alternata)

Плесените са примитивни растения, подразделение на фамилията гъби. При определени условия образуват мъхнат разноцветен мицел върху органични вещества – отпадъци, храна, дървесина, плодове – и в живи растения и животински тъкани.
Плесените живеят без хлорофил, хранят се от други органични материи, като ги разлагат в присъствие на кислород. Има хиляди видове, сред които черната плесен, антибиотични и множество паразитиращи по растенията. Предпочитат влажни помещения (бани, мазета), разпространяват се по всяко време на годината.