Синдром на Peutz-Jeghers

Какво е синдром на Peutz–Jeghers?

Синдромът на Peutz–Jeghers е автозомно доминантно наследствено разстройство, характеризиращо се с типични пигментни периорални макули, пигментни петна в лигавицата на устната кухина, които присъстват в 90% от пациентите, и множество хамармоматозни полипи, предимно в стомашно-чревния тракт.

Епидемиология

Синдромът на Peutz-Jeghers се среща рядко с честота 1:8000 до 1:200 000 раждания. Мъжете и жените са еднакво засегнати. Той най-често се дължи на мутации на зародишна линия в STK11 гена, кодиращ серин треонин киназа. За клиничните прояви на заболяването са отговорни мутации на Germline в STK11, определен ген на туморен супресор в комбинация с придобит генетичен дефект на втория алел STK11 в соматичните клетки.

Този ген изглежда регулира клетъчната полярност, наблюдение, което може да е важно за обяснение как се развиват хамартомите и очевидния парадокс, че пациентите с доброкачествени хамартоматозни полипи са с повишен риск от рак. Традиционната теория е, че по неясни причини някои хамартоми при пациенти със синдром на Peutz-Jeghers продължават по пътя към злокачествена трансформация.
Въпреки това, една алтернативна теория предполага, че нарушаването на регулацията на клетъчната поляризация води едновременно до предразположеност към рак, като същевременно създава предразположеност към пролапс на лигавицата.
Пролапсът на лигавицата може да доведе до развитие на полипоидни лезии, които са хистологично подобни на хамартомите. По този начин, хамартомите, наблюдавани при този синдром, могат да бъдат епифеномен, отразяващ разрушаването на пътищата на клетъчната полярност, което едновременно предразполага към пролапс на лигавицата (и образуване на хамартома) и рак.

Повечето пациенти имат характерен клиничен ход на рецидивиращи епизоди на полипоза, индуцирана обструкция на червата и кървене. В допълнение към полипозата, рискът от стомашно-чревни и екстра стомашно-чревни злокачествени заболявания е значително увеличен при пациентите на синдром на Peutz-Jeghers. Относителният риск от смърт от рак в стомашно-чревния тракт е 13 пъти по-висок и рискът от други злокачествени заболявания (особено рак на репродуктивните органи, гърдата, панкреаса и белите дробове) е 9 пъти по-висок, отколкото в общата популация.

Полипите при синдрома на Peutz-Jeghers често присъстват в юношеството и ранна зряла възраст. Една трета от засегнатите лица изпитват симптоми през първите 10 години от живота си. Средното време на първо представяне с полипоза е възрастта 11-13 години. Приблизително 50% от индивидите са имали симптоми на възраст 20 години.

Полипите могат надеждно да се диференцират от други видове полипи само чрез хистопатология, а хирургичните патолози могат да имат критична роля в препоръчването на генетично консултиране и наблюдение на пациента и/или членовете на семейството, когато диагнозата е поставена.

Хистология

Стомашно-чревните полипи при синдром на Peutz-Jeghers са типични хамартоми. Хистологията им се характеризира с обширна арболизация на гладките мускули в целия полип. Това може да даде на лезията появата на псевдоинвазия, тъй като някои от епителните клетки, обикновено от доброкачествени жлези, са заобиколени от гладката мускулатура (липсата на дисплазия в полипите помага да се диференцира псевдоинвазията от злокачественост).

Може да се види хиперплазия на гладката мускулатура с удължен, разгънат модел на образуване на полипи към епителния слой. Това води до образуването на острови от епител в подлежащия гладък мускул. Друга отличителна морфология включва разширена едематозна lamina propria, която е хронично възпалена с разширени кистични жлези, пълни с дълбоко еозинофилен муцин. По този начин полипите обикновено произхождат от малките или големи черва, често са екзофитни, рядко ерозирани, имат едематозна и фиброзна ламина проприа и разширени муцинови кистични жлези и показват често широко разпространена гладка мускулна пролиферация.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова