Синдром на Прадер-Уили

Синдром на Прадер-Уили

Описание

Този синдром се среща при 1 на 12 000 до 1 на 15 000 деца.

При новородени се наблюдава нисък мускулен тонус, летаргия, затруднения при сукане и хранене, тегло под нормата. Характерно за страдащите е, че изпитват изключителен глад, обсебване от храната и напълняване между първата и шестата година от живота, като може да се стигне до животозастрашаващо затлъстяване.

Симптомите могат да засегнат и много органи и системи. Заболяването са дължи на делеция на част от хромозома 15.