Проблеми в развитието

Проблеми в развитието

Проблеми в развитието: състояние, при което се наблюдава забавяне в умственото и физическото развитие.

Проблемите в развитието могат да се дължат на:

 • Болести на ухото и мастоидния израстък – глухота, хронични инфекции на ушите
 • Психични и поведенчески разстройства – умствена изостаналост, аутизъм
 • Болести на нервната система – детска церебрална парализа
 • Симптоми, признаци и отклонения от нормата – дислексия
 • Фактори, влияещи върху здравното състояние – социална изолация
 • Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата – синдром на Къшинг (Cushing’s syndrome), метаболитни нарушения, хипотиреоидизъм, недохранване
 • Бременност, раждане и послеродов период – преждевременно раждане
  Някои състояния, възникващи в перинаталния период – задушаване по време на раждане, вродена рубеола, травма по време на раждане
 • Инфекциозни и паразитни болести – вроден сифилис, токсоплазмоза
 • Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини – мозъчна травма.
 • Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации – цепнато небце, заешка устна, аномалии на езика, синдром на Арског (Aarskog Syndrome), синдром на Ангелман (Angelman syndrome) краниосиностоза, ектодермална дисплазия, синдром на Елерс-Данлос (Ehlers-Danlos syndrome) синдром на чупливата Х-хромозома, синдром на Даун (Downs syndrome), синдром на Прадер-Вили (Prader-Willi syndrome), синдром на Уилямс (Williams syndrome), фетален алкохолен синдром