Ренин (Renin)

[lwptoc depth=“2″ hierarchical=“0″]

Ренин (Renin)

Какво е Ренин?

Ренинът е ензим, участващ в системата ренин-ангиотензин-алдостерон, която регулира извънклетъчния обем (кръвния обем основно) и по този начин е един от факторите, регулиращи и кръвното налягане в човешкото тяло.

Ренинът се секретира от специализирани клетки на бъбрека (юкстагломеруларен апарат). Това се случва в отговор на различни стимули като например: спадане на кръвно налягане, намаляване обема на циркулиращата кръв и др. Попаднал в циркулацията ренинът въздейства върху ангиотензиногена (от черния дроб) и го превръща в ангиотензин I.
Ангиотензин I под действие на ангиотензин конвертиращия ензим (от белия дроб) се превръща в ангиотензин II, който има мощен съдосвиващ ефект и стимулира отделянето на алдостерон от надбъбречната жлеза. Алдостеронът от своя страна предизвиква задръжка на натрий и вода в организма и активно отделяне на калий в урината. В резултат на задръжката на натрий и вода циркулиращия кръвен обем се възстановява и кръвното налягане се покачва.

Изследването на ренин се провежда, за да се открие причината за високо кръвно налягане, особено, ако нивата на калий в кръвта са ниски.