Синдром на Ротор

[lwptoc depth=“2″]

Синдром на Ротор

Определящи симптоми на заболяването:
 • билиграфия – нормална находка
 • биопсия на черния дроб нормална (негативна)
 • жълтеница интермитираща
 • Фамилно заболяване
Съществени симптоми на заболяването:
 • алкална фосфатаза неувеличена
 • Билирубинурия
 • бромсулфалеинов тест нормален или леко смутен
 • Добро общо състояние
 • общ билирубин в серума увеличен
 • урина – уробилиноген (-)
 • флокулационни проби нормални или леко положителни:
Несигурни симптоми на заболяването;
 • хронично заболяване